[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Ve středu odpadá výuka náboženství pro 7. – 9. ročník a pro 3. ročník.
  • Od středy do soboty je P. Zdeněk Kubeš na farní pouti. V případě potřeby se obracejte na P. Antonína Pavlase nebo na P. Pavla Sandtnera.
  • V pátek se ruší příprava dětí na první svaté přijímání.
  • Ruší se setkání dětí na faře.
  • V 17.30 hod. adorace.
  • V sobotu v 10.00 hod. v Hřištích mše svatá spojená s žehnáním hasičského praporu.
  • Ve 14.00 hod. ve farní stodole koncert Slávka Klecandry. Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena kněžský seminář – tedy na bohoslovce.
  • Děkujeme všem ochotným farníkům za pomoc při jarním úklidu kostela.
  • P. Zdeněk Kubeš srdečně děkuje za ústní nebo písemná přání k narozeninám, za dary i za přátelské setkání. Děkuje organizačnímu týmu, který se staral o zdárný průběh oslavy i za cukroví. Všem zaplať Pán Bůh.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

4.5. 2014

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

18.30 hod.

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   

Za farnost    

Za rodiče Kašpárkovy, Fišarovy a celý rod        

ŽIŽKOVO POLE

Májová pobožnost

Za Magdalénu Krčálovou, 2 manžely, jejich rody a d. v oč.

 

Pondělí

5.5. 2014

     

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

Za rodiče Svobodovy, syny Jaroslava, Miloslava a ten rod            

Májová pobožnost

 

Úterý

6.5. 2014

 

 

 

14.00 hod.

18.00 hod.

18.30 hod.

 

Památka sv. Jana Sarkandra   

Pohřeb paní Marie Bělouškové

Májová pobožnost      

Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence     

 

Středa

7.5. 2014

 

  

  7.30 hod.

14.00 hod.

18.00 hod.

18.30 hod.

 

Za rodiče Močubovy, syna Františka, rodiče z ob. strany                

Pohřeb pana Františka Šorfa

Májová pobožnost

ME SVATÁ NA VESNICI NEBUDE         

 

Čtvrtek

8.5. 2014

 

 

 

18.00 hod.

18.30 hod.

 

Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí   

Májová pobožnost nebude

Za Jindřicha a Alenku Prchalovy a ten rod                

 

Pátek

9.5. 2014

 

17.30 hod.

18.30 hod.

    

Adorace před NSO

Za rodiče Močubovy, snachu Martu, syny Josefa a Jana

 

Sobota

10.5. 2014

  

  7.00 hod.

18.00 hod.       

 

Za Zdenu a Jiřího Vodvárkovy     

Májová pobožnost

 

 

Neděle

11.5. 2014

  

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

18.30 hod.

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

Za rodiny Sobotkovu, Cinkovu, Peřinovu, Dajčovu a d. v o                  

Za Jana Rázla a rodiče              

STŘÍBRNÉ HORY     

Májová pobožnost   

Za farnost

0 comments

Odpovědět