[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů a od 18.00 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
  • Následující týden je věnován modlitbám za duchovní povolání. Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace na tento úmysl. Prosím, věnujte modlitbám za duchovní povolání patřičnou pozornost.
  • V pátek od 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. Od 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO. V 18.30 hod. dětská mše svatá.
  • Na sobotu připadá památka sv. Jiří. Na ranní mši svatou jsou zváni všichni skauti.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na bohoslovce a bude odeslána.
  • Děkujeme brigádníkům za pomoc při opravách hospodářských budov a ženám za zajištění občerstvení.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
18.4. 2010
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Marii Syberovou, manžela, rodiče a sourozence
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
19.4. 2010
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
7.30 hod. Za rodinu Kubíčkovu
Úterý
20.4. 2010
18.30 hod. Za Václava Zábranu, ten rod a duše v očistci
Středa
21.4. 2010
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Šrámkovy a syna Josefa
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
22.4. 2010
18.30 hod. Za Simonu Přibylovou a zemřelé kamarády
Pátek
23.4. 2010
SVÁTEK SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
14.00 hod.
18.30 hod.
Pohřeb pana Jaroslava Macka
Na poděkování za 50 let společného života.
Sobota
24.4. 2010
PAMÁTKA SV. JIŘÍ
7.00 hod. Za pěstouna Františka, jeho rodiče a duše v očistci
Neděle
25.4. 2010
4.NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Antonína Doláka, rodiče a sestru
Za Františka Bořila a duše v očistci
Za farnost

0 comments

Odpovědět