[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Vyplněné lístky s návrhy kandidátů do pastorační rady farnosti odevzdáte do připravených schránek u vchodů do kostela.
 • V 18.00 hod. na hřbitově začíná pobožnost za zemřelé.
 • Od 1. do 8. Listopadu je možné denně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci po splnění těchto podmínek: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.
 • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Zájemcům udělí svátost pomazání nemocných . Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. Srdečně zveme děti od prvního ročníku ZŠ výše..
 • Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO, kterou obětujeme za pronásledované křesťany.
 • Při mši svaté v 18.00 hod. starší a nemocní věřící mohou přijmout svátost pomazání nemocných.
 • V sobotu v 11.00 hod. v kostele uzavřou církevní sňatek Jan Steidl a Michala Staňková.
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
 • V zákristii jsou k zakoupení poslední diecézní stolní kalendáře.
 • V sobotu 22.11. vypravíme autobus do Hradce Králové na závěr oslav 350. výročí založení diecéze. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii. Příspěvek dospělého na dopravu bude 100 Kč a dítěte 50 Kč.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Celonárodní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům se ve farnostech královéhradecké diecéze vykoná jako druhá, tzv. „dveřní“ sbírka v neděli 2. listopadu. Peněžní dary je možné vložit do připravených pokladniček u vchodů do kostela.
 • Děkujeme za dar 1000 Kč určený na potřeby farnosti.

Ohlášky (31.neděle v mezidobí) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_31nedele_mezidobi

0 comments

Odpovědět