[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.00  adorace a v 18.00 mše svatá.
 • V sobotu ve 14.00 hod. v kostele uzavřou církevní sňatek Ondřej Havlík a Hana Žaloudková.
 • V neděli při mši svaté v 9.30 příjme křest Martin Ležák a v 11.00 hod. Josef Fiala.
 • V boční lodi kostela je možné objednat fotografie z primice.
 • Stolní kalendáře je možné zakoupit v zákristii nebo na stolku s knihami.
 • Předplatitele IKD si mohou nové číslo vyzvednout v zákristii.
 • Děti se opět po roce mohou zapojit do výtvarné soutěže Vánoce dětí – Tajemství Vánoc. Soutěžící na bílou čtvrtku A4 libovolnou technikou ztvární  téma Vánoc. Na zadní stranu čtvrtku je třeba zaznamenat jméno, příjmení a věk. Výtvarné práce je třeba odevzdat nejpozději v neděli 2.12. po druhé mši svaté. výtvarná díla společně zašleme do Kláštera Pražského Jezulátka.
 • Pro mládež organizátoři připravili duchovní obnovu ve dnech 16.-17.11. Bližší informace zájemci získají na nástěnce.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude za tímto účelem odeslána.
 • Při odchodu z kostela bude možné přispět na podporu křesťanských medií (televize NOE a rádia Proglas).
 • Děkujeme za dar určená na misie i s výnosem z misijního jarmarku vynesla částku 26025 Kč. Všem Kč určený na potřeby farnosti.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na doprovodu nemocných do kostela a za pomoc při zajištění pohoštění.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

4.11. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

11.00 hod.

 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost  

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou  

STŘÍBRNÉ HORY   

ŽIŽKOVO POLE

 

Pondělí

 5.11. 2012

    

 

  7.30 hod.

 

   

 

 

Za rodinu Švomovu a celý rod

 

Úterý

6.11. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

  

Za Marii Ledvinkovou

 

 

Středa

7.11. 2012

 

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

Za Františka Bořila a rodiče

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

8.11. 2012

 

18.00 hod.

 

 

Za Jana Smejkala

 

 

Pátek

9.11. 2012

 

 

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Pohřeb pana Josefa Doležala  

Za Karla Smejkala, dceru Marii a vnučku      

 

 

Sobota

10.11. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Za Stanislava Bártu, sourozence a tetu  

 

 

Neděle

11.11. 2012

 

  

8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Flesarovy a tři syny      

Za farnost    

STŘÍBRNÉ HORY     

 

 

0 comments

Odpovědět