[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání žen.
 • Po celý týden bude P. Zdeněk Kubeš na exerciciích.
 • Ve středu odpadá výuka náboženství pro 3. ročník a ve čtvrtek pro 1. ročník.
 • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. dětská mše svatá.
 • V sobotu ve 13.30 hod. ministrantská schůzka.
 • V neděli 15.11. v 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
 • V úterý 17.11. jsou mladí zváni na výlet za kulturou do Prahy. Odjezd v 7.30 hod. z vlakového nádrží a návrat v 18.14 hod.
 • V sobotu 21.11. na faře se uskuteční duchovní obnova mládeže vedená P. Tomášem Hoffmanem. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii do pátku 20.11.
 • V zákristii je k dispozici nové číslo IKD. Zároveň je možné předplatit odběr IKD na příští rok. Cena předplatného na rok 2010 činí 220 Kč.
 • Dnešní sbírka je určena na provoz diecézní charity a bude za tímto účelem odeslána. Při odchodu z kostela můžete přispět do připravených kasiček na pomoc lidem v Indii postižených přírodními katastrofami.
 • Příští neděli při odchodu z kostela můžete do připravených kasiček přispět na biblické dílo v naší zemi a na podporu šíření Bible do celého světa.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme ochotným lidem, kteří pomohli s dopravou nemocných na sobotní mši svatou a za přípravu občerstvení pro nemocné a doprovod.
 • BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  8.11. 2009
  32.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00 hod.
  Za Karla Smejkala, dceru Marii, rod Fišarů, Matoušků a Kramerů
  Za rodinu Zychovu, Holcmanovu a Henzlovu
  Za farnost
  Pondělí
  9.11. 2009
  SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
  7.30 hod. Za rodinu Kunstarovu a syna Jaroslava
  Úterý
  10.11. 2009
  PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
  18.00 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
  Středa
  11.11. 2009
  PAMÁTKA SV. MARTINA, BISKUPA
  7.30 hod.
  18.00 hod.
  Za Josefa Jandu a jeho rodiče
  MŠE SVATÁ V ČESKÉ JABLONNÉ NEBUDE
  Čtvrtek
  12.11. 2009
  PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
  18.00 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
  Pátek
  13.11. 2009
  PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY
  18.00 hod. Za rodiče Flesarovy a tři syny
  Sobota
  14.11. 2009
  7.00 hod. Za rodinu Šmídovu, celý rod a duše v očistci
  Neděle
  15.11. 2009
  33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Miloslava Kasala, dceru Ludmilu, syna Miloslava, rodinu Kasalovu a Řezníčkovu
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět