[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Sbírka z dnešního dne je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude odeslána. Zároveň proběhne přídveřní sbírka, která je určena na podporu biblického díla a bude odeslána. V 15.00 hod. na faře setkání žen.
 • Dnes můžete do připravených schránek u vchodů do kostela odevzdávat volební lístky.
 • P. Zdeněk Kubeš dnes odjíždí na týdenní exercicie. Po dobu nepřítomnosti ho zastupuje P. Pavel Sandtner.
 • Ve čtvrtek odpadá náboženství pro první ročník.
 • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.00 hod. adorace před NSO a možnost svátosti smíření. V 18.00 hod. mše svatá. V 19. 00 hod. pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V neděli od 15.00 hod. setkání manželů na faře a od 18.00 hod. modlitba rodičů za děti.
 • Odběratelé IKD si mohou v zákristii předplatit nový ročník 2011. Roční předplatné činí 220 Kč.
 • Opět se o něco přiblížila doba vánoční a s ní další ročník výtvarné soutěže „Vánoce dětí – Tajemství Vánoc“. Dětem se tak opět naskýtá příležitost ztvárnit svou představu o narození malého Ježíška. Každý soutěžící může předložit pouze jeden obrázek, provedený na bílé čtvrtce formátu A4.
  Na zadní straně obrázku uvede: jméno, příjmení, věk a adresu.
  Kategorie soutěžících jsou: 4 – 6 let, 7 – 11 let a 12 – 15 let.
  Obrázky můžete odevzdávat na faře nebo v zákristii a to do neděle 28.listopadu. Obrázky následně odešleme do kláštera Pražského Jezulátka, kde budou vyhodnoceny. Všichni soutěžící obdrží diplom za účast.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
14.11. 2010
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00hod.
Za farnost
Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu
Za Libora Freudla
Pondělí
15.11. 2010
7.30hod Za živé i zemřelé z rodiny Močubovy, Holasovy, Theisovy, Biňovcovy a Medovy s prosbou o uzdravení rodových kořenů
Úterý
16.11. 2010
18.00hod MŠE SVATÁ NENÍ
Středa
17.11. 2010
PAMÁTKA SVATÉ ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
7.30 hod.
18.00hod.
Na dobrý úmysl
MŠE SVATÁ V ČESKÉ JABLONNÉ NENÍ
Čtvrtek
18.11. 2010
18.00hod. MŠE SVATÁ NENÍ
Pátek
19.11. 2010
18.00hod. Za rodinu Šmídovu a duše v očistci
Sobota
20.11. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za P. Jana Filipa, rodiče a sourozence
Neděle
21.11. 2010
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za farnost
Za rodiče Fišarovy, dva syny, rod Kramerů, Matoušků
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět