[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele příjme křest Veronika Kasalová. v 15.00 hod. na faře setkání manželů.
  • Ve středu odpadá výuka náboženství pro 7. – 9. ročník.
  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.00  adorace a v 18.00 mše svatá.  V 19.00 hod. na faře pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • Děti se opět po roce mohou zapojit do výtvarné soutěže Vánoce dětí – Tajemství Vánoc. Soutěžící na bílou čtvrtku A4 libovolnou technikou ztvární  téma Vánoc. Na zadní stranu čtvrtku je třeba zaznamenat jméno, příjmení a věk. Výtvarné práce je třeba odevzdat nejpozději v neděli 2.12. po druhé mši svaté. výtvarná díla společně zašleme do Kláštera Pražského Jezulátka.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na plošné pojištění církevního majetku vynesla částku 9 460 Kč.
  • Příspěvky na podporu křesťanských medií (televize NOE a rádia Proglas) činily 11 316 Kč.
  • Všem dárcům děkujeme. Dnešní přídveřní sbírka je určena na podporu biblického díla. U východu z kostela jsou připraveny pokladničky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

18.11. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

 

11.00 hod.

 

 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost  

Za rodiče Doležalovy, Pazourovy, Josefa Pazoura a Zdeňka Myslivce

STŘÍBRNÉ HORY   

 

 

Pondělí

 19.11. 2012

     

  7.30 hod.

   

 

 

Za členy rodiny Močubovy, Holasovy, Theisovy, Biňovcovy a Medovy

 

Úterý

20.11. 2012

 

  

18.00 hod.

 

  

Za Blaženu Chlubnovou

 

 

Středa

21.11. 2012

   

7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Za P. Jana Filipa, rodiče a sourozence

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

22.11. 2012

  

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

 Za Jiřího Laštovičku, rodiče a celý rod

 

 

Pátek

23.11. 2012

  

18.00 hod.

 

 

SLAVNOST SV. KLEMENTA I., PAPEŽE

Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy, syna Jiřího, rodiče a sourozence      

 

 

Sobota

24.11. 2012

  

7.00 hod.

 

Památka sv. Ondřeje, kněze, a druhů mučedníků

 Za Františku Klusáčkovou, manžela a její sourozence

(Intence přesunuta z pondělí 26.11.)

 

 

 

Neděle

25.11. 2012

   

  8.00 hod.

  9.30 hod.

 

18.00 hod.

 

 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Za rodinu Blažkovu      

Za Kateřinu Kárníkovou, manžela a dceru Marušku Urbanovou    

Za farnost     

 

 

0 comments

Odpovědět