[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes při druhé mši svaté příjme křest Jan Jajtner a v 11.00 hod. sestry Denisa a Tereza Šrámkovi.
  • P. Zdeněk Kubeš se následující týden účastní duchovních cvičení na Velehradě. Zástupem je pověřen P. Antonín Pavlas. Na něho se v případě potřeby obracejte.
  • Ve středu odpadá výuka náboženství pro 7. – 9. ročník a pro 3. ročník.
  • Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství pro 1. ročník.
  • V pátek v 17.00 hod. začátek adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu v 9.00 hod. pokračuje příprava na biřmování.
  • V neděli 24.11. na Slavnost Ježíše Krista Krále je možné při splnění daných podmínek získat plnomocné odpustky.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírky jsou určeny na plošné pojištění církevního majetku a za tímto účelem budou odeslány.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

17.11. 2013

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Na poděkování za 50 let společného života

Za farnost a ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

 

Pondělí

 18.11. 2013

 

     7.30 hod.

 

 

Ke cti Panny Marie a za Boží ochranu pro děti s rodinami

 

Úterý

19.11. 2013

 

18.00 hod. Za Stanislava Bártu

 

Středa

20.11. 2013

 

7.30 hod.18.00 hod. Za Kristýnu Štolfovou a dětiNOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

21.11. 2013

 

18.00 hod.

 

Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Za P. Jana Filipa, rodiče a sourozence

 

Pátek

22.11. 2013

 

18.00 hod.

 

Památka sv. Cecilie, panny a mučednice

Za Františka Pometla a rodiče

 

 

Sobota

23.11. 2013

 

7.00 hod.

 

SLAVNOST SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČ.

Za Marii a Josefa Běhalovy, syna a duše v očistci

 

 

Neděle

24.11. 2013

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  

Za rod Mokrých, Lemperů a Janáčků

Za Marii a Jana Němcovy

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

0 comments

Odpovědět