[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 15.00 hod. v kostele VII. benefiční koncert na opravu varhan. Účinkuje křesťanská folková skupina Martinova prázdná kapsa. Srdečně zvou varhaníci.
  • Následující týden je věnován modlitbám za duchovní povolání. Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace na tento úmysl. Věnujte modlitbám za duchovní povolání patřičnou pozornost.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 18.00 hod. májová pobožnost. V 18.30 hod. mše sv. V 19.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
  • Po celý měsíc květen budou každý den od 18.00 hod. v kostele májové pobožnosti. Všechny vás srdečně zveme k chválám Královny máje.
  • Minulou neděli ve všech kostelích proběhlo sčítání návštěvníků bohoslužeb. V našem kostele bylo přítomno na obou mších svatých 510 věřících.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na úhradu nákladů spojených s návštěvou Sv. otce v naší zemi.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
26. 4.2009
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Ludvíka Lána a ten rod
Za rodiče Kašpárkovy, Fišarovy, Krškovy a celý rod
Za farnost
Pondělí –
27.4. 2009
7.30 hod. Za rodinu Kunstárovu
Úterý –
28.4. 2009
18.30 hod. Za rodiče Zadákovy, sourozence a syna
Středa –
29.4.2009
SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Jaroslava Krejsku, rodiče a sourozence
OLEŠENKA
Čtvrtek –
30.4. 2009
14:00 hod.
18.30 hod.
Pohřeb pana Libora Freudla
Za rodiče Kamarádovy celý rod
Pátek –
1.5. 2009
PAMÁTKA SV. JOSEFA, DĚLNÍKA
18.30 hod. Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence
Sobota –
2.5. 2009
PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
7.00 hod. Za P. Jana a P. Karla Filipovy, rodiče a celý rodi
Neděle –
3.5. 2009
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět