[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes po druhé mši svaté budou odměněny děti, které se nejčastěji účastnily mší svatých ve všední dny.
   V 15.00 setkání manželů na faře. V 17.30 v kostele společná modlitba rodičů a dětí.
   V 18.00 na faře společný přípitek a následně večer mládeže. Zváni jsou mladí od 14 let.
  • V pondělí v 18.00 hod. v kostele v Nížkově adventní divadelní představení. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • Ve středu a ve čtvrtek odpadají hodiny náboženství.
  • Ministranti jsou zváni na vánoční setkání ministrantů. Setkání se uskuteční od 22.12. do 23.12. na faře. Sebou je třeba vzít spacák, karimatku, přezůvky, hygienické potřeby, venkovní ošacení, nejoblíbenější pohádku nebo film, hokejku.Začátek v 17.15 hod. bližší informace získáte na venkovní nástěnce
  • V pátek v 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Na závěr mše svaté budou ministranti odměněni za svou službu u oltáře.
  • V neděli nás děti zvou na své vánoční divadelní představení, které začne v 16.00 hod. v kostele.
  • Zájemci o čtení a přímluvy během doby vánoční se mohou zapisovat v zákristii.
  • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly, případně vyspravily ministrantské oblečení.
  • Intence je možné i nadále zapisovat.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků jsou určeny na potřeby farnosti a na kontribuce. Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost. Děkujeme za dary ve výši 11500 Kč na potřeby farnosti.
  • Děkujeme mládeži a dětem za provedení adventní mše svaté v domě s pečovatelskou službou a za návštěvu starších spoluobčanů.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  18.12.2011
  4.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za Otakara Veselého, rodiče z ob. Str. a duše v očistci
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí
  19.12. 2011
  7.00hod Za rodinu Kunstarovu, maminku Ludmilu a duše v očistci
  Úterý
  20.12. 2011
  18.00hod Za Miloslava a Vlastu Kasalovy, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rod Řezníčků
  Středa
  21.12. 2011
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Za Marii a Jaroslava Blažkovy a celý rod
  ČESKÁ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  22.12. 2011
  18.00hod. Za Františka a Miluši Matějkovy
  Pátek
  23.12. 2011
  18.00hod. Za Jana Macha, manželku, rodiče, sourozence a vnuka
  Sobota
  24.12. 2011
  16.00 hod.
  24.00hod.
  Za děti a mládež
  Za farnost
  Neděle
  25.12. 2011
  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za Františka Bořila a duše v očistci
  Za Miloslava Strašila, rodiče a bratry
  STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět