[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání žen a v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
  • V pátek ve 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí k prvnímu sv. přijímání. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cesta dětí. V 18.00 hod. dětská mše svatá.
  • V sobotu v 13.30 hod. úklid kostela. Kostel je dům Boží. Zda je také domem našim, můžeme svou pomocí prokázat.
  • V neděli začne týden modliteb za mládež. V 15.00 hod. na faře setkání manželů v 17.15 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.
  • V sobotu 27. března v Hradci králové se uskuteční diecézní setkání mládeže. Prosíme zájemce, aby se v zákristii zapisovali. Spoluúčast na cestovném činí 100 Kč. Předpokládaný odjezd v 7.00 hod. z autobusového nádraží.
  • V sobotu 17.4. se uskuteční ve Vysokém Mýtě diecézní setkání ministrantů. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve hlásili v zákristii. Podle počtu zájemců zajistíme dopravu.
  • Na stolku u hlavního vchodu jsou připraveny k rozebrání brožůrky Pozvání na akce v královéhradecké diecézi.
  • Při odchodu z kostela obdržíte modlitby za dobrou volbu diecézního biskupa.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Dovolte, abychom věřícím vaší farnosti poděkovali za pomoc při organizaci „Tříkrálové sbírky 2010“. Bez této pomoci a Vaší vstřícnosti by bylo obtížné organizovat sbírku v takovém rozsahu jako tomu bylo v letošním roce.Ve farnosti Přibyslav bylo vybráno celkem 176.426 Kč. Za Oblastní charitu Havlíčkův Brod Anna Blažková, ředitelka OCH HB.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
14.3. 2010
4.NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Josefa a Aloisii Novotných, zetě Jiřího, Otakara a snachu Jarmilu
Za Josefa Lehrla, rodiče, bratra, Zdeňka, Josefa a Marii Ronovských
Za farnost
Pondělí
15.3. 2010
7.30 hod. Za rodinu Kunstarovu, syna Jaroslava a duše v očistci
Úterý
16.3. 2010
18.00 hod. Za rodinu Roseckých a Kočovu
Středa
17.3. 2010
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Františku Klusáčkovou a Františku Nechvátalovou
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
18.3. 2010
18.00 hod. Za Josefa a Marii Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Pátek
19.3. 2010
SLAVNOST SV. JOSEFA, CÍRKVI DOPORUČENÝ SVÁTEK
8.00 hod.
18.00 hod.
Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a P. Jana Cimburka
Za rodiče Pospíchalovy a zetě Jaroslava
Sobota
20.3. 2010
7.00 hod. Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v očistci
Neděle
21.3. 2010
5. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za živé i zemřelé členy rodiny Ledvinkovy
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět