[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 15.00 hod. odpadá setkání manželů na faře. V 17.15  v kostele křížová cesta rodičů za děti.
  • pondělí na Slavnost sv. Josefa budou slouženy mše svaté v 8.00 hod. a v 18.00 hod. Je to církvi doporučený svátek.
  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou ministranti. V 19.00 na faře pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu v 13.30 hod. začátek jarního úklidu kostela. Kostel je nejen dům Boží, ale také dům, ve kterém se shromažďuje farnost. Svou pomocí můžeme přispět k jeho  zkrášlení. Na úklid zvu i ministranty: vycídíme liturgické předměty.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele příjme křest Jana Kořínková. V 17.15 v kostele pobožnost křížové cesty.
  • Zájemci o farní pouť do Francie nechť se hlásí u pana Petra Málka st. Hlásit se je možné do Velikonoc. V případě malého zájmu bude zájezd zrušen.
  • Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé od 14-ti let na DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE. Setkání proběhne 31.3. v Hradci Králové. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii. V případě většího zájmu pojede autobus. Odjezd 31.3. v 6.45 hod. z autobusového nádraží.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku  a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

18.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

IV. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Pospíchalovy a zetě Jaroslava

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

 

Pondělí

 19.3. 2012

    

 8.00 hod.

18.00 hod.

   

 

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a P. Jana Cimburka

Za rodiče Peprníčkovy, jejich rody a duše v očistci

 

Úterý

20.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Josefa Havlíčka, jeho rodiče a pěstouny

 

 

Středa

21.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za Jana a Františku Štefovy a rodiče z obojí strany

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

22.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rod Sejkorů, Pelikánů, Kasalů a Řezníčků

 

Pátek

23.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Josefa a Marii Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci

 

 

Sobota

24.3. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Josefa Musila a celý rod

 

 

 

Neděle

25.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

 

18.00 hod.

 

V. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci

Za farnost

 

0 comments

Odpovědět