[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Ve středu odpadá výuka náboženství pro III. ročník a ve čtvrtek pro I. ročník.
  • Ve čtvrtek na Svátek uvedení Páně do chrámu kněz při ranní mši svaté požehná svíce (hromničky), které si účastníci bohoslužby mohou v kostele zakoupit. Cena jedné svíce činí 38 Kč.
  • pátek kněz nenavštíví nemocné. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace. Po mši svaté udělí kněz svatoblažejské požehnání.
  • Od pátku do soboty se uskuteční vikariátní setkání mládeže formou tance. Setkání se uskuteční ve Věžnicích. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • Pořadatelé zvou děti ze 3.-7. třídy na Dětské dopoledne společenských her, které se uskuteční v sobotu 11. února od 9.-11. 30 hod. ve farním sále.  Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • Zájemci z řad mládeže starší 13ti let mohou jarní prázdniny (26.2. – 2.3.) prožít na Vesmíru. Cena 200Kč na den. Zapisovat se můžete v zákristii do neděle 5.2. srdečně zve P. Pavel Sandtner a mladí z Nížkova.
  • P. Zdeněk Kubeš je po celý týden na dovolené. V případě potřeby se obracejte na P. Pavla Sandtnera.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 1000 Kč určený na potřeby farnosti.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

29.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Marii Caklovou a rodiče

Za rodiče Bořilovy, Lehrlovy, jejich děti a vnuka

Za farnost

 

 

Pondělí

 30.1. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

 

Za rodiče Kárníkovy, rody z obou strana duše v očistci

 

Úterý

31.1. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

Památka sv. Jana Boska, kněze

BEZE MŠE SVATÉ

 

Středa

1.2. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Za Františka a Emilii Pometlovy, dceru Boženu a duše v očistci

BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

2.2. 2012

 

 

 8.00 hod.

 

 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Za Josefa Klementa, rodiče, bratry a duše v očistci

 

Pátek

3.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Za rodinu Prouzovu

 

Sobota

4.2. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Františka a Marii Pátkovy a jejich rodiče

 

 

 

Neděle

5.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Mokrých, zetě a rodinu Roseckých  

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět