[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 18.00 hod. májová pobožnost. Májové pobožnosti následující týden budou ve čtvrtek a v neděli vždy v 18.00 hod. ve farním kostele.
  V sobotu bude májová pobožnost ve Dvorku.
 • Ve čtvrtek v 18.00 hod. májová pobožnost. Po mši sv. biblická hodina na faře.
 • V pátek ve 13.00 hod. příprava dětí k prvnímu sv. přijímání.
  Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře.
  V 17.30 hod. adorace před NSO.
  V 19.30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu moderovaná debata o životě přibyslavské farnosti v období totality.
 • V sobotu v 9.30 hod. odchod do Dvorka k obrazu Panna Marie Pomocnice křesťanů, kde bude májová pobožnost. Všichni jste srdečně zváni. Ministranti mají májové putování jako součást ministrantské schůzky.
 • V neděli přijmou křest Marie Peřinová a Antonín Sykora.
 • V pátek 27.5. setkání všech žijících ministrantů. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • V sobotu 28.5. jsou děti zvány na pěší výlet. Sraz v 9.30 hod. na faře. Bližší informace se dozvíte na venkovní nástěnce.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář a bude za tímto účelem odeslána.
 • Děkujeme za dar 6000 Kč určený na opravu varhan.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
15.5. 2011
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za rodiče Sedlákovy, jejich 3 syny a duše v očistci
Za Jana Rázla a rodiče
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
16.5. 2011
SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
7.30 hod. Za rodiče Flesarovy, Dohnalovy, Josefa Poláka, celou přízeň a duše v očistci
Úterý
17.5. 2011
18.30hod Za Františka Šímu a jeho rodiče
Středa
18.5. 2011
7.30 hod.
18.30hod.
Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí str.
OLEŠENKA
Čtvrtek
19.5. 2011
18.30hod. Za Marii Strašilovou, manžela a tři syny
Pátek
20.5. 2011
PAMÁTKA PANNY MARIE FATIMSKÉ
18.30hod. Za rodiče Novotných, dceru, syna, snachu Marii, rod Půžů a duše v očistci
Sobota
21.5. 2011
7.00 hod. Za rodinu Matouškovu, Bártovu a Pometlovu
Neděle
22.5. 2011
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30hod.

0 comments

Odpovědět