[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.15 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.
 • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
 • V pátek ve 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí k prvnímu sv. přijímání. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cesta mládeže. V 18.00 hod. dětská mše svatá.
 • V sobotu v 7.00 hod. z autobusového nádraží odjíždí autobus do Hradce Králové na diecézní setkání mládeže. Spoluúčast na cestovném činí 100 Kč. Od 13.30 do 16.00 hod. v kostele je možné přistoupit ke společné svátosti smíření. Ze soboty na neděli dojde ke změně času.
 • Zájemci, kteří chtějí na Květnou neděli, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu číst čtení, přímluvy, komentáře nebo zpívat žalmy, se mohou zapisovat v zákristii. Zapisovat se můžete též na adoraci k Božímu hrobu.
 • Dobrodinci, kteří by chtěli přispět na velikonoční květinovou výzdobu kostela, mohou dát příspěvky knězi v zákristii nebo na faře. Díky dárcům máme na Velikonoce hezky vyzdobený kostel.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly ministrantské oblečení.
 • V sobotu 17.4. se uskuteční ve Vysokém Mýtě diecézní setkání ministrantů. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve hlásili v zákristii. Podle počtu zájemců zajistíme dopravu.
 • Zájemci o vodácký zájezd po řece Sázavě ve dnech 5. – 10.7. se mohou hlásit u Vítka Křesťana do 5.4. 2010 a u něho zároveň složí zálohu 500 Kč. Účastnící zájezdu mladší 14 let mohou jet pouze s doprovodem dospělého.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude za tímto účelem odeslána.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na jarním úklidu kostela.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
21.3. 2010
5.NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za živé i zemřelé členy rodiny Ledvinkovy
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
22.3. 2010
7.30 hod. Za rodiče Peprníčkovy, jejich rody a duše v očistci
Úterý
23.3. 2010
18.00 hod. Za Bohumila a Marii Bencovy a jejich rodiče
Středa
24.3. 2010
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Františka Krále
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
25.3. 2010
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
8.00. hod.
18.00 hod.
Za rodiče Kamarádovy a vnuka Josefa
Za rod Fišarů, Chalupů a Karlů
Pátek
26.3. 2010
18.00 hod. Za rod Zábranů
Sobota
27.3. 2010
7.00 hod. Za Františka a Marii Pátkovy
Neděle
28.3. 2010
KVĚTNÁ NEDĚLE
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Boženu Horskou a manžela
Za rodiče Kašpárkovy, Krškovy, Fišarovy a jejich rody
Za farnost

0 comments

Odpovědět