[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Dnes v 11.00 hod. v kostele příjme křest Jana Kořínková a v 17.15  v kostele křížová cesta.
 • V pondělí na Slavnost Zvěstování Páně bude mše sv. v 8.00.
 • Ve středu a ve čtvrtek v dopoledních hodinách kněz navštíví naše nemocné.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povede mládež.
 • V sobotu  v 6.45 hod. z autobusového nádraží odjíždí autobus do Hradce Králové na diecézní setkání mládeže. Příspěvek na cestovné bude upřesněn. Zájemci se mohou hlásit v zákristii. V 13.30 hod. v kostele začíná předvelikonoční sv. smíření. Přijďte v čas!
 • Obřady Květné neděle zahájíme u socha Panny Marie obřadem žehnání ratolestí.  V 17.15 v kostele pobožnost křížové cesty.
 • Zájemci, kteří chtějí o Květné neděli a velikonočním třídenní číst čtení, přímluvy, komentáře nebo zpívat žalmy se mohou zapisovat v zákristii. Zapisovat se je možné také na adoraci k Božímu hrobu.
 • Dobrodinci, kteří chtějí přispět na velikonoční výzdobu kostela, mohou tak učinit v zákristii nebo na faře. Díky vaší štědrosti se daří kostel slavnostně vyzdobit.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly ministrantské oblečení.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku  a bude za tímto účelem odeslána.
 • Děkujeme za dar 10 000 Kč určený na potřeby farnosti.
 • Děkujeme ochotným farníkům za pomoc při úklidu kostela.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

25.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

V. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v oč

Za farnost

 

Pondělí

 26.3. 2012

    

8.00 hod.

 

   

 

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Za pana děkana Josefa Němce

 

Úterý

27.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Josefa Strašila, manželku a tři syny

 

 

Středa

28.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Miloslava a Vlastu Kasalovy, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rod Řezníčků

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

29.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Romana Podrázského a rodiče

 

Pátek

30.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Flesarovy a tři syny

 

 

Sobota

31.3. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Stanislava Coufala, rodiče a vnučku Olgu

 

 

 

Neděle

1.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Za farnost

Za Františka Bořila a duše v očistci

ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět