[metaslider id=11715]

Ohlášky:

 • Dnes  v 11.00 hod. v kostele přijme křest Matěj Nepraš.
 • V 17.15 v kostele křížová cesta.
 • V pátek  odpadá příprava dětí na první svaté přijímání a také setkání dětí. V 17.15 křížová cesta pod vedením mládeže.
 • V sobotu v 6.45 hod. z autobusového nádraží odjíždí autobus na Diecézní setkání mládeže do Hradce Králové. Zájemci se i nadále mohou zapisovat v zákristii. Příspěvek na cestovné je 100 Kč.
 • Od 13.30 – 15.30 hod. velikonoční svátost smíření pro farnost.
 • Dopolední obřady Květné neděle zahájíme  u Mariánského sloupu obřadem žehnání ratolestí.
 • V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • Dobrodinci, kteří by chtěli přispět na velikonoční výzdobu kostela, tak mohou učinit v zákristii po mši svaté. Díky vaší štědrosti se daří každoročně kostel hezky vyzdobit.
 • Zájemci, kteří by o Velikonocích chtěli číst čtení, komentáře, přímluvy nebo zpívat žalmy, se mohou zapisovat v zákristii.
 • Zapisovat se také můžete na adoraci k Božímu hrobu.
 • Vyzýváme ministranty, aby si nechali vyprat, případně vyspravit své ministrantské oblečení.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude za tímto účelem odeslána.

Ohlášky (5. neděle postní) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_5.nedele_postni_2015

0 comments

Odpovědět