[metaslider id=11715]

Ohlášky:

  • Děti spolu s rodiči jsou dnes zvány na dětský karneval.  Začátek ve 14.00 hod. ve farním sále. Závěr v 16.00 hod. K poslechu a tanci zahraje pan Sejkora. Občerstvení bude zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
  • Ve středu ráno odpadá výuka náboženství pro 7. – 9. ročník ZŠ.
  • V pátek kněz navštíví nemocné. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu jsou ministranti zváni na ministrantskou schůzku. Schůzka se uskuteční od 9.00 do 11.00 hod. v areálu fary.
  • V neděli od 15.00 hod. setkání manželů na faře. Od 17.00 hod. v kostele se uskuteční ekumenická bohoslužba, na kterou jste srdečně zváni. Pro účastníky bohoslužby bude na faře připraveno drobné občerstvení.
  • Ve výtvarné soutěži Vánoce dětí – Tajemství Vánoc Marie Anna Omesová obsadila  3. místo v kategorii dětí od 4 do 6 let a získala tak věcné ceny.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Ohlášky (5.neděle v mezidobí) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_5.nedele_mezidobi

0 comments

Odpovědět