[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 18.00 hod. májová pobožnost. Májové pobožnosti následující týden budou v pátek, v sobotu a v neděli vždy v 18.00 hod. ve farním kostele.
 • V pátek ve 13.00 příprava dětí k prvnímu svatému přijímání.
  Ve 14.00 setkání dětí na faře.
  V 18.00 májová pobožnost a v 18.30 mše sv. za živé i zemřelé přibyslavské ministranty. Po mši sv. setkání ministrantů a jejich přátel na farní zahradě. Občerstvení bude zajištěno. Prosíme o zapůjčení fotografií z ministrantských let.
 • V sobotu jsou děti zvány na pěší výlet. Sraz v 9.30 hod. na faře. Předpokládaný návrat v 16.00 hod. Bližší informace je možné získat na venkovní nástěnce. Srdečně zvou organizátoři
 • V neděli druhá mše svatá bude sloužena v latinském jazyce. Na mši svatou si vezměte latinský text mše svaté, který vyšel jako součást farního listu. V 11.00 hod. přijme křest Zuzana Fišarová.
 • V neděli přijmou křest Marie Peřinová a Antonín Sykora.
 • Děti od 3. do 7. třídy, které se chtějí zúčastnit farního tábora v Havlíčkově Borové v termínu od 31.7. – 7.8. si mohou vyzvednout přihlášku v zákristii nebo na faře.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na kněžský seminář vynesla částku 7856 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
 • Děkujeme organizátorům i účinkujícím za realizaci diskusního setkání o životě přibyslavské farnosti v době totality.
 • Děkujeme farníkům ze Dvorka za uspořádání májové pobožnosti a za milé přijetí.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
22.5. 2011
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30hod.
Za Annu a Václava Hausváterovy
Za Tomáše Řezníka
Za farnost
Pondělí
23.5. 2011
7.30 hod. Za rodiče Svobodovy, syna Jaroslava a Miloslava
Úterý
24.5. 2011
18.30hod Za rodiče Henzlovy, jejich rodiče a sourozence
Středa
25.5. 2011
7.30 hod.
18.30hod.
Za nemocné děti a za jejich uzdravení
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
26.5. 2011
PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
18.30hod. Za rodiče Sobotkovy, Peřinovy, Cinkovy, Dajčovy, jejich děti a duše v očistci
Pátek
27.5. 2011
18.30hod. Za živé i zemřelé přibyslavské ministranty
Sobota
28.5. 2011
7.00 hod. Za Františka Štikara a jeho rodiče
Neděle
29.5. 2011
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30hod.
Za Vladimíra Siberu a jeho maminku
Za farnost – latinská mše svatá
Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci

0 comments

Odpovědět