[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 11.00 hod v kostele přijme křest Adéla Marie Michlová. Odpoledne ve sportovní hale turnaj ve fotbale.
  • Ve středu v 18.00 hod. první májová pobožnost. Májové pobožnosti budou probíhat každý den krom pondělka od 18.00 hod. Případné změny budou ohlášeny. Srdečně zveme na tyto krásné májové pobožnosti děti, mládež i dospělé.
  • Ve čtvrtek v 18.00 hod májová pobožnost a po mši krátká adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání. V 19.15. hod na faře biblická hodina.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. V 14.00 hod. na faře setkání dětí pod vedením paní Halíkové. V 17.30 adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření.
  • V sobotu v 18.00 hod. májová pobožnost.
  • V neděli v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na bohoslovce vynesla částku 12650 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

[PDF] Bohoslužby ve farnosti Přibyslav – 5.neděle velikonoční (96kb)

0 comments

Odpovědět