[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.
  • Ve čtvrtek ve 4. hod. odjíždí poutníci na farní pouť do Maďarska. Pro zájemce bude začátek pouti v 3.45 hod. v kostele, kde si vyprosíme Boží požehnání. Odpadá výuka náboženství pro 1. ročník.
  • V pátek odpadá příprava na 1. svaté přijímání. 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO. Během adorace bude možné přistoupit ke svátosti smíření. Na závěr večerní mše svaté budou vyhodnoceni ministranti za službu u oltáře.
  • V neděli bude sloužit obě dopolední mše sv. P. Ladislav Novák z Polné.
  • V sobotu 15.5. od 8.00 hod. proběhne druhá brigáda na opravy farních budov. Prosíme o pomoc. Vezměte sebou sekáče a kladiva. Předem děkujeme za pomoc.
  • 29.5. v Polné se uskuteční misijní den dětí. Na misijní den dětí vypravíme autobus. Odjezd autobusu v 8.30 hod. z autobusového nádraží. Prosím zájemce, aby se v zákristii zapisovali. Doprovod dětí z řad dospělých bude zajištěn. V boční lodi kostela můžete zhlédnout misijní výstavu.
  • 30.5. uskutečníme farní pouť do Číhoště. Mše svatá je naplánována v 14.00 hod. Odjezd autobusu v 12.45 hod. z autobusového nádraží. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii.
  • Májové pobožnosti v tomto týdnu budou takto: pondělí, středa, sobota a neděle. V úterý a čtvrtek modlitba růžence. V pátek adorace před NSO.
  • Na nástěnce jsou vystaveny fotografie z Velikonoc, které je možné objednat.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na bohoslovce činila 10 928 Kč a byla odeslána. Všem dárcům upřímné zaplať Pán Bůh.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
2.5. 2010
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za oběti válečných konfliktů
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
3.5. 2010
SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ,
7.30 hod.
10.hod.
Za Vlastu a Jaroslava Frűhbauerovy
Pohřeb pana Vendelína Pavlíčka
Úterý
4.5. 2010
18.30 hod. Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence
Středa
5.5. 2010
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Jana Novotného, rodiče a sourozence
OLEŠENKA
Čtvrtek
6.5. 2010
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
7.5. 2010
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
18.30 hod. Za Jiřího Strašila, rodiče a sourozence
Sobota
8.5. 2010
PAMÁTKA PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
7.00 hod. Za dr. Jiřího Procházku, ten rod a duše v očistci
Neděle
9.5. 2010
6.NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za Lukáše Lehrla
MŠE SVATÁ NEBUDE

0 comments

Odpovědět