[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Ve středu budou slouženy mše svaté v 8.00 a v 18.00 hod. Popeleční středa je den přísného postu, který se vztahuje na zdrženlivost od masitých pokrmů a v újmě jiného pokrmu.
  • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cesta, kterou povedou ženy. Během křížové cesty je možné přistoupit ke svátosti smíření. V 18.00 hod. mše svatá.
  • V pátek v Polné se koná Literární večer mladých. Zájemci se musí nahlásit do 17.2. na emailové adrese pavelmuster@seznam.cz nebo na telefonním čísle 731604750. Bližší informace získáte z plakátu, který je umístěn na nástěnce.
  • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.15 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.
  • V zákristii si předplatitelé mohou vyzvednout nové číslo IKD.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 5000 Kč. určený na opravu varhan.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
14.2. 2010
6.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Vladimíra Omese a ten rod
Za Jana a Miladu Mokrých
Za farnost
Pondělí
15.2. 2010
7.30 hod. Za Josefa a Jůlii Slezákovy a ten rod
Úterý
16.2. 2010
18.00 hod. Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci
Středa
17.2. 2010
POPELEČNÍ STŘEDA
8.00 hod.
18.00 hod.
Za rodiny Nejedlých, syny Miloslava a Aloise
Za Lubomíra Přibyla
Čtvrtek
18.2. 2010
18.00 hod. Za Jana a Annu Novotných
Pátek
19.2. 2010
18.00 hod. Za Františka a Emilii Pometlovy, dceru Boženu a ten rod
Sobota
20.2. 2010
7.00 hod.
11.00 hod.
Za Josefa a Marii Čejkovy
Pohřeb paní Bohumily Rosecké
Neděle
21.2. 2010
1. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Františku a Jana Sobotkovy a jejich tři syny
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět