[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 18.00 hod. poslední májová pobožnost.
 • P. Zdeněk Kubeš se do středy účastní školení. Z tohoto důvodu odpadá ve středu náboženství pro III. ročník.
 • Ve čtvrtek na slavnost Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. V 18.00 hod. začátek novény k Duchu Svatému.
 • V pátek z důvodu pohřbu pana biskupa Karla Otčenáška odpadá návštěva kněze u nemocných a příprava na první sv. přijímání.
  Ve 14.00 setkání dětí na faře.
  V 17.30 adorace před vystavenou NSO.
  V 19.30 hod. pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu v 12.00 hod. ve farním kostele uzavřou sňatek Radek Šolc a Hana Slezáková.
 • V neděli po ranní i po druhé mši svaté na faře proběhne zápis intencí na II. pololetí roku 2011. V 13.00 hod. přijme křest Tereza Musilová. V 18.00 hod. v kostele novéna k Duchu Svatému.
 • Děti od 3. do 7. třídy, které se chtějí zúčastnit farního tábora v Havlíčkově Borové v termínu od 31.7. – 7.8. si mohou vyzvednout přihlášku v zákristii nebo na faře.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dary ve výši 2000 Kč na opravu varhan a 1000 Kč na potřeby farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
29.5. 2011
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30hod.
Za Vladimíra Siberu a jeho maminku
Za farnost
Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci
Pondělí
30.5. 2011
PAMÁTKA SV. ZDISLAVY
7.30 hod. Za Věru a Antonína Vavrouchovy, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Úterý
31.5. 2011
SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
18.30hod MŠE SVATÁ NENÍ
Středa
1.6. 2011
PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA
7.30 hod.
18.30hod.
Za Vlastu a Jaroslava Fruhbauerovy
NA VESNICI MŠE SVATÁ NENÍ
Čtvrtek
2.6. 2011
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ
8.00hod.
18.30hod.
Za rodinu Kubíčkovu, Ludmilu Kunstarovu a d. v oč.
Za rod Činčerů a Ondráčků
Pátek
3.6. 2011
PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍCI
18.30hod. Za Josefa a Marii Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Sobota
4.6. 2011
7.00 hod. Na poděkování za 50 let společného života
Neděle
5.6. 2011
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za Otakara Veselého, živé i zemřelé z rodu Novotných a Veselých
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět