[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
  • Ve středu budou v Přibyslavi slouženy mše svaté v 8.00  a v 18.00 hod. Při obou mších svatých kněz udělí popelec. Popeleční středa je dnem přísného postu, který se vztahuje na zdrženlivost od masitých pokrmů a v újmě jiného pokrmu.
  • pátek nebude pokračovat příprava  prvokomunikantů na první svaté přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou ženy.
  • V neděli při druhé mši svaté bude Petra Hartmanová přijata mezi čekatele křtu. V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty.
  • Během doby postní můžeme svou solidaritu s trpícím a ukřižovaným Kristem projevit účastí na pobožnostech křížových cest. Pobožnosti křížových cest se budou konat každý pátek a každou neděli od 17.15 hod. Také věřící na vesnicích se mohou ve svých kaplích scházet k pobožnostem křížových cest.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, ze které jsme podpořili naše adoptované dítě, vynesla částku 10400 Kč. Sbírka z následující neděle bude určena na Svatopetrský halíř a bude za tímto účelem odeslána. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá těm nejpotřebnějším.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

19.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

 20.2. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za Lubomíra Růžičku a duše v očistci

 

Úterý

21.2. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za dr. Miloslava Lišku, manželku a celý rod

 

 

Středa

22.2. 2012

 

  

  8.00 hod.

18.00 hod.

 

POPELEČNÍ STŘEDA

den přísného postu

Za Rodiče Pejzlovy a syna Jaroslava

Za Jiřího Musila

 

Čtvrtek

23.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Linhartovy, Zadákovy a oba rody

 

Pátek

24.2. 2012

 

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Pohřeb paní Růženy Caklové ve Stříbrných Horách

Za rodiče Kodrasovy a sourozence

 

Sobota

25.2. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Albína Syberu, manželku a oba rody

 

 

 

Neděle

26.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

I. NEDĚLE POSTNÍ

Za Josefa Lehrla, rodiče, bratra Zdeňka, Josefa a Marii Ronovských  

Za rodiče Sobotkovy, jejich tři syny a dceru

Za farnost

0 comments

Odpovědět