[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 13.00 hod. v kostele přijme křest Natálie Urbanová.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání.
  • V 14.00 hod. setkání dětí na faře.
  • V 17.30 hod. začátek adorace před vystavenou NSO.
  • V 19.30 hod. ve farním sále setkání kněze s rodiči prvokomunikantů.
  • V sobotu v 12.00 hod. v kostele uzavřou církevní sňatek Lenka Čermáková a Petr Koščak. V 14.00 hod. v kostele přijme křest Amálie Březinová.
  • V neděli po ranní a po druhé mši svaté zápis intencí na II. pololetí roku 2014.  Intence bude možné zapisovat i v následujících dnech. V 13.00 v kostele přijme křest Viktorie Vaněčková.
  • Zájemci z řad dětí, které by se chtěly zúčastnit farního dětského tábora, si mohou vyzvednout přihlášky v zákristii.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 1000 Kč na potřeby farnosti.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

1.6. 2014

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   

Za Otakara Veselého, živé i zemřelé z rodů Novotných a Veselých       

Za farnost            

ŽIŽKOVO POLE     

Za rodinu Freudlovu, Krojcovu  a oba rody

 

Pondělí

2.6. 2014

     

  7.30 hod.

 

 

Za rodinu Kubíčkovu          

 

 

Úterý

3.6. 2014

 

 

18.00 hod.

18.30 hod.

 

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Novéna k Duchu Svatému       

Za Aloisii Bořilovou, manžela, syna a rodinu Stejskalovu

 

 

Středa

4.6. 2014

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

Za rodiče Lédlovy, jejich syny a celý rod                   

NOVÉ DVORY           

 

Čtvrtek

5.6. 2014

 

 

 

18.00 hod.

18.30 hod.

 

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Novéna k Duchu Svatému  

Za živé i zemřelé z rodu Hladíků a Macků                   

 

 

Pátek

6.6. 2014

 

 

17.30 hod.

18.30 hod.

    

Památka sv. Norberta, biskupa

Adorace    

Za Růženu a Leopolda Roseckých

 

 

Sobota

7.6. 2014

  

  7.00 hod.

 

       

 

Za rodiče Křesťanovy, syna Josefa, rodiče Hejkalovy a Františka Tonnera

 

 

Neděle

8.6. 2014

  

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO   

Za Marii a Josefa Sobotkovy                     

Za Josefa a Marii Bencovy a ten rod                  

STŘÍBRNÉ HORY       

Za farnost

0 comments

Odpovědět