[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes odpadá setkání manželů na faře. V 18.00 hod. v kostele novéna k Duchu Svatému, která bude probíhat do pátku.
 • V pátek od 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. Od 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 18.00 hod. zakončení novény k Duchu Svatému. V 19.30 hod. na faře pracovní zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu 22.5. v 10.00 hod. u věže kostela sraz poutníků, kteří poputují do Dvorka k Obrazu Panny Marie Pomocnice křesťanů, kde proběhne májová pobožnost. Organizátoři srdečně zvou každého na tuto pouť. Večer nebude májová pobožnost.
 • 29.5. v Polné se uskuteční misijní den dětí. Na misijní den dětí chceme vypravit autobus. Odjezd autobusu v 8.30 hod. z autobusového nádraží. Zatím není takový počet zájemců, pro který by stálo za to vypravit autobus. Prosíme zájemce, aby se přihlásili nejpozději do pátku.
 • 30.5. uskutečníme farní pouť do Číhoště. Mše svatá je naplánována na 14.00 hod. Odjezd autobusu v 12.45 hod. z autobusového nádraží.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.
 • Od pondělí do pátku se budeme modlit novénu k Duchu Svatému. V sobotu májová pobožnost ve Dvorku a v neděli od 18.00 hod. v kostele.
 • V krátkém časovém horizontu začnou restaurátorské práce na kostelních varhanách, čímž bude omezena jejich funkčnost.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na potřeby diecéze a bude odeslána.
 • Děkujeme dospělým ministrantům za organizaci ministrantské pouti do Žďáru nad Sázavou.
 • Děkujeme brigádníkům za pomoc při opravě hospodářských budov farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
16.5. 2010
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za farnost
Za Jana Rázla a jeho rodiče
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
17.5. 2010
7.30 hod. Za manžele Sobotkovy
Úterý
18.5. 2010
18.30 hod. Za Václava Matějíčka
Středa
19.5. 2010
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Lédlovy, bratra Jiřího a celý rod
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
20.5. 2010
18.30 hod. Za Alenu a Jindřicha Prchalovy a ten rod
Pátek
21.5. 2010
18.30 hod. Za Vladimíra Jelínka, jeho rodiče a celý rod
Sobota
22.5. 2010
7.00 hod. Za rod Halíků a Machů
Neděle
23.5. 2010
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Tomáše Řezníka
Za farnost
Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci

0 comments

Odpovědět