[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Dnes, při mši svaté v 9.30 hod. příjme křest Anna Zrzavá.
 • Ve středu budou slouženy v Přibyslavi mše svaté v 8.00 a v 18.00 hod. při obou mších svatých kněz udělí popelec. Popeleční středa je dnem přísného postu, který se vztahuje na zdrženlivost od masitých pokrmů a v újmě jiného pokrmu.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 13.00 hod. na faře pokračuje příprava prvokomunikantů na první svaté přijímání. V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty, kterou povedou ženy.
 • V sobotu v 13.00 hod. ve farním sále pokračuje příprava na biřmování.
 • V neděli v 11.00 hod. v kostele příjme křest Jakub Luncar. V 17.15 hod. v kostele pobožnost křížové cesty.
 • Zájemci z řad mládeže mohou jarní prázdniny prožít v Příchovicích. Doba pobytu od soboty 8.3. do pátku 14.3. Bližší informace získají na venkovní nástěnce.
 • Pro děti z 1. – 5. třídy je ze 14. na 15.3. připraveno „Přespání na faře“. Bližší informace jsou ve Farním listu. Zájemci se mohou hlásit v zákristii.
 • Postní úsilí zaměřené na prohloubení duchovního života můžeme uskutečňovat i skrze účast na pobožnostech křížových cest. Pobožnosti křížových cest se budou konat každý pátek a každou neděli od 17.15. hod. Pobožnosti křížových cest je vhodné konat i v obecních kaplích.
 • V zákristii si zájemci mohou zakoupit brožuru s postním zamyšlením. Obsahem jednotlivých zamyšlení je svědectví kněží na cestě za Kristem. Cena jedné brožury činí 45 Kč.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na Svatopetrský halíř vynesla částku 28 780 Kč. Za takto velkorysou částku patří všem dárcům upřímné poděkování.
 • Děkujeme za dar 1000 Kč. na potřeby farnosti.
 • Děkujeme všem organizátorům za uspořádání dětského maškarního plesu na faře.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

2.3. 2014

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii a Jos. Landsmana

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

Za rod Šorfů, Valášků a Kasalů

 

 

Pondělí

3.3. 2014

     

 

7.30 hod.

 

  

Za rodinu Kubíčkovu

 

 

Úterý

4.3. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

  

Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho manželku

 

Středa

5.3. 2014

 

  8.00 hod.

 

18.00 hod.

 

POPELEČNÍ STŘEDA

 

Za živé i zemřelé z rodů Fišarů, Chalupů a Karlů

 

Čtvrtek

6.3. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Čtvrtek po Popeleční středě

Za Jana  a Bohumila Roseckých, rodiče a sourozence

 

Pátek

7.3. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

    

Pátek po Popeleční středě

Za Josefa Baránka, rodinu Kopeckých a oba rody

 

 

Sobota

8.3. 2014

7.00 hod.

 

Sobota po Popeleční středě    

Za Františka a Marii Rutovy, jejich rodiče a sourozence

 

 

Neděle

9.3. 2014

  

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

1. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Sedlákovy, tři syny a duše v očistci

Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

0 comments

Odpovědět