[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 13.00 v kostele příjme křest Antonín Michael Hospodka. V 17.15 hod. v kostele pobožnost křížové cesty.
  • Ve čtvrtek od 17.00 hod. nácvik asistence na liturgii. Sraz apoštolů v 17.45 hod. Všechny prosím o dochvilnost. Účastníci bohoslužby jsou po obřadech srdečně zváni na faru na symbolickou večeři. Kostel bude pro soukromou adoraci otevřen do 21.00 hod.
  • V pátek v 16.30 nácvik asistence. V 17.15 křížová cesta pod vedením členů pastorační a ekonomické rady farnosti. V 18.00 začínají velkopáteční obřady. Po obřadech bude možné prodlévat u Božího hrobu. Velký pátek je dnem přísného postu.
  • V sobotu v 19.00 nácvik asistence. Ve 20.00 začíná velikonoční vigilie, při které přijme iniciační svátosti Jaroslav Janáček. Pozor na změnu času.
  • Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně kněz požehná pokrmy, které si donesete (beránky, sýry, vajíčka…). V rámci roku víry lze v tento den získat plnomocné odpustky. Přijměte srdečné pozvání k oslavě nejkrásnějších svátků liturgického roku.
  • Zájemci, kteří o Velikonocích chtějí číst čtení, komentáře nebo zpívat žalmy se mohou zapisovat v zákristii. Zapisovat se je možné také k adoraci k Božímu hrobu.
  • Dobrodinci, kteří chtějí přispět na velikonoční výzdobu kostela, mohou tak učinit v zákristii nebo na faře.
  • Ministranti od 6ti do 15ti let, kteří se chtějí zúčastnit Diecézního setkání ministrantů zde v Přibyslavi ve dnech 12.-14.4. se mohou zapisovat v zákristii.
  • Z rozhodnutí pastorační rady farnosti velikonoční sbírky využijeme na spoluúčast farnosti při zajištění Diecézního setkání ministrantů.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

17.3. 2013

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana

Za farnost  

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

 25.3. 2013

    

 

7.30 hod.

 

 

Za rodiče Šrámkovy, dva syny a Jana Novotného

 

 

Úterý

26.3. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za rodiče Kalinovy a syna Vladimíra  

 

Středa

27.3. 2013

 

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

Za Jaroslava Hánu   

DOLNÍ JABLONNÁ

 

 

Čtvrtek

28.3. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

ZELENÝ ČTVRTEK

Na poděkování za dar eucharistie a svátostného kněžství   

 

 

Pátek

29.3. 2013

 

 

18.00 hod.

 

 

VELKÝ PÁTEK

Velkopáteční obřady       

 

 

Sobota

30.3. 2013

 

 

20.00 hod.

 

BÍLÁ SOBOTA

Za farnost   

 

 

Neděle

31.3. 2013

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Za rodiče Flesarovy a tři syny      

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v oč

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

0 comments

Odpovědět