[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 17.45 hod. v kostele pobožnost křížové cesty.
  • Na Zelený čtvrtek od 17.00 hod. nácvik asistence na liturgii. Sraz apoštolů v 17.45 hod. V 18.00 hod. začátek liturgie. Všechny prosím o dochvilnost. Účastníci bohoslužby jsou po obřadech srdečně zváni na faru na symbolickou Poslední večeři. Kostel bude pro soukromou adoraci otevřen do 21.00 hod.
  • Velký pátek je dnem přísného postu. V 16.30 hod. nácvik asistence. V 17.15 hod. křížová cesta pod vedením členů pastorační a ekonomické rady farnosti. V 18.00 hod. začátek velkopátečních obřadů. Po obřadech bude možné prodlévat u Božího hrobu.
  • Na Bílou sobotu v 19.00 hod. nácvik asistence. Ve 20.00 hod. začíná velikonoční vigilie.
  • Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně kněz požehná pokrmy, které si donesete (beránky, sýry, vajíčka…). Přijměte srdečné pozvání k oslavě nejkrásnějších a nejdůležitějších svátků v roce.
  • Zájemci, kteří by o velikonocích chtěli číst čtení, komentáře, přímluvy nebo zpívat žalmy se mohou zapisovat v zákristii. V zákristii se je možné zapisovat i k adoraci u Božího hrobu. Zvláště noc je třeba obsadit.
  • Dobrodinci, kteří by chtěli přispět na velikonoční výzdobu kostela, tak mohou učinit v zákristii nebo na faře. Díky vaší štědrosti se daří každoročně kostel hezky vyzdobit.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z dnešní neděle jsou určeny na potřeby diecéze a budou za tímto účelem odeslány.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

13.4. 2014

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE    

Za Jaroslava Prokeše, rodiče a ten rod   

Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu      

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

 

Pondělí

14.4. 2014

     

 

 7.30 hod.

 

Pondělí svatého týdne  

Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let          

 

 

Úterý

15.4. 2014

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Úterý svatého týdne  

Za manžela Jiřího, rodiče z obou stran a rodinu Grubauerovu        

        

 

Středa

16.4. 2014

 

  

  

  7.30 hod.

19.00 hod.

 

Středa svatého týdne    

Za rodinu Kunstarovu                    

DOLNÍ JABLONNÁ         

     

 

Čtvrtek

17.4. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

ZELENÝ ČTVRTEK

Na poděkování za dar eucharistie a svátostného kněžství       

                

 

Pátek

18.4. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

    

VELKÝ PÁTEK  

Velkopáteční obřady                                   

 

 

Sobota

19.4. 2014

  

  

20.00 hod.

       

 

BÍLÁ SOBOTA    

Za farnost  

      

 

 

Neděle

20.4. 2014

  

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

                 

Za Marii Zychovou a rodiče             

STŘÍBRNÉ HORY    

Za farnost     

0 comments

Odpovědět