[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes odpoledne od 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 18.00 hod. v kostele modlitba rodičů za děti. Výsledky voleb do pastorační rady visí na nástěnce.
 • P. Zdeněk Kubeš odjíždí na týdenní školení. Úterní a čtvrteční mši sv. bude sloužit P. Ladislav Novák z Polné.
 • Ve čtvrtek odpadá náboženství pro první ročník a také biblická hodina.
 • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.00 hod. adorace před NSO a možnost svátosti smíření. V 18.00 hod. mše svatá.
 • V sobotu od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli od 9.00 do 12.00 hod. na faře bude možné shlédnout výstavu betlémů, na kterou vás srdečně zvou pořadatelé. Součástí výstavy bude občerstvení a prodej vánočních dárků. V 18.00 hod. v kostele modlitby za počatý lidský život.
 • Následující neděli vstupujeme do doby adventní. Při všech bohoslužbách kněz požehná adventní věnce.
 • Při druhé mši svaté složí nově zvolení nebo jmenovaní členové pastorační a ekonomické rady farnosti slib. Členové obou rad se přede mší sv. setkají v zákristii
 • Po druhé mši sv. jsou mladí zváni na faru k poradnímu sekání, při kterém si řekneme, jak uspořádat vánoční setkání.
 • Od 12.00 do 16.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční fotbalový turnaj.
 • Odběratelé IKD si mohou v zákristii předplatit nový ročník 2011
 • Opět se o něco přiblížila doba vánoční a s ní další ročník výtvarné soutěže „Vánoce dětí – Tajemství Vánoc“. Dětem se tak opět naskýtá příležitost ztvárnit svou představu o narození malého Ježíška. Každý soutěžící může předložit pouze jeden obrázek, provedený na bílé čtvrtce formátu A4. Na zadní straně obrázku uvede: jméno, příjmení, věk a adresu. Kategorie soutěžících jsou: 4 – 6 let, 7 – 11 let a 12 – 15 let. Obrázky můžete odevzdávat na faře nebo v zákristii a to do neděle 28.listopadu. Obrázky následně odešleme do kláštera Pražského Jezulátka, kde budou vyhodnoceny. Všichni soutěžící obdrží diplom za účast.
 • Na vnitřní nástěnce u hlavního vchodu jsou zveřejněny výsledky voleb do pastorační rady farnosti

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle určená na plošné pojištění církevního majetku činila 11 684 Kč a byla odeslána. Přídveřní sbírka na podporu biblického díla činila 2 952 Kč. Všem dárcům děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
21.11. 2010
SLAVNOST KRISTA KRÁLE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za farnost
Za rodiče Fišarovy, dva syny, rod Kramerů, Matoušků a Fišarů
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
22.11. 2010
7.30hod MŠE SVATÁ NENÍ
Úterý
23.11. 2010
18.00hod Za rodiče Zadákovy, syna, manželku a sourozence
Středa
24.11. 2010
PAMÁTKA SVATÉ ONDŘEJE,
7.30 hod.
18.00hod.
Za rodinu Štefáčkovu, Elfmarkovu a duše v očistci
MŠE SVATÁ V ČESKÉ JABLONNÉ NENÍ
Čtvrtek
25.11. 2010
18.00hod. Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy, syny Jiřího, rodiče a sourozence
Pátek
26.11. 2010
18.00hod. Za Marii a Františka Růtovy, sourozence a rodiče z obojí strany
Sobota
27.11. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod.
18.00 hod.
Za manžele Pelikánovy, syna Josefa, Martina Bartošíka a duše v očistci
Modlitby za počatý lidský život
Neděle
28.11. 2010
1.ADVENTNÍ NEDĚLE
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00hod.
Za manžele Hradovy a dceru Věru
Za rodiče Pazourovy, Doležalovy, Josefa Pazoura a Zdeňka Myslivce
Za farnost

0 comments

Odpovědět