[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V 11.00 hod. v kostele přijme křest Josef Šolc. V 15.00 hod. na faře setkání žen. Dnešním svátkem konči doba vánoční a vstupujeme do první části liturgického mezidobí, které potrvá do úterý 21. února. Ve 14.00 v Sázavě před kulturním domem bude sehráno divadelní představení Čtvrtý z mudrců.
  • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
  • V pátek setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před NSO.
  • V neděli v 15.00 hod. setkání manželů na faře.
     V 18.00 hod. v kostele ekumenická bohoslužba, na kterou jste všichni srdečně zváni.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

  Poděkování

  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a vlastním provedením Tříkrálové sbírky.
  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  11.1.2012
  SLAVNOST KŘTU PÁNĚ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za Miloslava Kořínka a rodiče
  Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a celý rod
  Za farnost
  Pondělí
  9.1. 2012
  7.30hod Za rodinu Kubíčkovu
  Úterý
  10.1.2012
  18.00hod Za Miloslava Plesla
  Středa
  11.1.2012
  7.30 hod.
  18.30hod.
  Za Marii Velátovou, Marii Novákovou a jejího syna
  NOVÉ DVORY
  Čtvrtek
  12.1.2012
  18.00hod. Za rodinu Koudelkovu
  Pátek
  13.1.2012
  18.00hod. Za vnoučata a duše v očistci
  Sobota
  14.1.2012
  7.00hod. Na poděkování za prokázaná dobrodiní
  Neděle
  15.1.2012
  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za Marii Ledvinkovou, celý rod a duše v očistci
  STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět