[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Účastí na titulární slavnosti kostela lze při splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) získat plnomocné odpustky.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. v 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.  V 18.30 hod. mše sv. ze slavnosti Sv. Cyrila a Metoděje.
  • Zájemci, kteří by se chtěli zúčastnit oslav sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě mohou telefonicky kontaktovat děkanství v Polné.
  • V sobotu v 12.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Petra Pochopová a Bohuslav Eliáš.

Poděkování:

  • Děkujeme pořadatelům, kteří připravili program na farní odpoledne minulou neděli.
  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle byla určena na charitu a vynesla částku 16 383 Kč. všem dárcům děkujeme.
  • Sbírky z poutních mši svatých poslouží na finanční spoluúčast farnosti při obnově pláště věže, která v krátké době začne. Předem děkujeme za vstřícnost.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

30.6. 2013

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE  

Za Jana Řezníka a vnuka Tomáše

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

Za rodinu Šiškovu, Marii, Vincence a syna Karla

 

Pondělí

 1.7. 2013

      

7.30 hod.

 

 

 

Za Stanislava Sobotku a jeho rodinu   

 

Úterý

2.7. 2013

 

  

18.30 hod.

 

 

Za Marii Němcovou, živé i zemřelé z toho rodu   

 

Středa

3.7. 2013

   

 7.30 hod.

18.30 hod.

 

Svátek sv. Tomáše, apoštola

Za Ladislava Řezníčka    

VESNICE – BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Čtvrtek

4.7. 2013

 

  

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Prokopa, opata

Za rodiče Flesarovy, Dohnalovy, Josefa Poláka, celou přízeň a duše v očistci       

 

Pátek

5.7. 2013

  

 

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

Doporučený svátek

Za Leopolda a Boženu Roseckých          

 

 

Sobota

6.7. 2013

  

7.00 hod.

 

 

Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

Za Marii Němcovou, živé i zemřelé z toho rodu   

 

 

Neděle

7.7. 2013

   

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Za Ladislava Jeřábka, jeho rodinu       

Za rodinu Novotných a Budínovu

ŽIŽKOVO POLE a STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost   

0 comments

Odpovědět