[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes po první i druhé mši sv. na faře zápis intencí na II. pololetí roku 2012.
  • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na první sv. přijímání. V 14.00  na faře setkání dětí. V 17.30 hod. adorace před NSO . V 19.30 hod. ve farním sále setkání kněze s rodiči prvokomunikantů.
  • V sobotu v 11.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Miloš Pařil a Kristýna Musilová. V sobotu dopoledne na farní dvůr můžete nosit květiny na výzdobu oltářů na Boží Tělo.   
  • V 7.15 hod. od fary odjezd ministrantů, kteří se přihlásili na fotbalový turnaj do Velké Losenice. S sebou si vezměte vhodnou sportovní obuv a oblečení.
  • V neděli bude sloužena jedna mše sv. v 9.00 hod. ze slavnosti Těla a Krve Páně a bude spojena s eucharistickým průvodem městem. Liturgii bude předsedat Mons. Pavel Boukal, kancléř. Sraz ministrantů a družiček v 8.30 hod. na faře. Prosím maminky, aby vypravily dcery za družičky. Srdečně zvu vás i vaše známé na tuto krásnou slavnost.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka  určená na potřeby diecéze vynesla částku 9 572 Kč. Všem dárcům děkujeme.
  • Děkujeme všem organizátorům a pořadatelům, kteří se podíleli na realizaci Noci kostelů 2012 v Přibyslavi.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

3.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za Otakara Veselého, živé i zemřelé z rodu Novotných a Veselých

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

 

Pondělí

 4.6. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

 

Za Věru a Antonína Vavrouchovy a rodiče z obojí strany  

 

Úterý

5.6. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Za Vlastu a Jaroslava Mášovy, jejich rody a duše v očistci  

 

 

Středa

6.6. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Velínovy, děti a rodiče z obojí strany

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

7.6. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodinu Linhartovu, Zadákovu a syny

 

 

Pátek

8.6. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Vladimíra Huška, rodiče a bratra Stanislava

 

 

Sobota

9.6. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Za Marii a Jana Kasalovy, rodiče a sourozence

 

 

Neděle

10.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.00 hod.

18.30 hod.

 

SLAVNOST TĚLA A KRVA PÁNĚ

BEZE MŠE SVATÉ

Za farnost

BEZE MŠE SVATÉ

0 comments

Odpovědět