[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Dnes v 18.00 hod v kostele májová pobožnost.
 • V úterý v 18.00 hod. májová pobožnost.
 • Ve středu odpadá ranní výuka náboženství pro 7. – 9. ročník v 18.00 hod. májová pobožnost.
 • Ve čtvrtek v 18.00 hod. májová pobožnost.
 • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava na  první svaté přijímání. V 18.00 poslední májová pobožnost.
 • V sobotu v 11.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Vlastimil Cinek a Marie Novotná. V sobotu dopoledne je možné nosit na farní dvůr kytky určené na výzdobu oltářů na Boží Tělo.
 • Na neděli připadá slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. v 9.00 hod. bude spojena s eucharistickým průvodem městem. Sraz ministrantů a družiček v 8.30 hod. na faře. Prosíme maminky, aby vypravily své dcery za družičky.
 • Neděle 2. června byla Svatým otcem vyhlášena dnem eucharistické adorace v Roce víry.  Papež František zahájí hodinovou adoraci v bazilice Svatého Petra v 17.00 hod. Ve stejný čas zahájíme adoraci také v našem farním kostele a potrvá do 18.00.
 • Všichni jste srdečně zváni na dopolední mši svatou spojenou s průvodem i na večerní adoraci.
 • V sobotu 1.6. v 10.00 hod. poutní mše svatá ve Věžnicích za účasti kardinála Dominika Duky.
 • Letošní oslavy slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsou umocněny kulatým výročím od jejich příchodu – 1150 let. Zájemci o poutní zájezd na Velehrad 5. července se mohou zapisovat v zákristii do 16. června.
 • Děti ze ZŠ se mohou přihlašet na farní tábor.  Bližší informace získáte ve Farním listě.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na potřeby diecéze vynesla částku 9118 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 • Děkujeme všem pořadatelům a účinkujícím, kteří se podíleli na realizaci letošní Noci kostelů.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

[PDF] Bohoslužby ve farnosti Přibyslav – Slavnost Nejsvětější trojice (132kb)

0 comments

Odpovědět