[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes po ranní i po druhé mši svaté jste zváni do farní stodoly na malé občerstvení v podobě svařeného vína. Při této příležitosti  můžete shlédnout výstavu fotografií s názvem Santiniho gotika. Výstava je instalována taktéž je farní stodole a je velmi zajímavá.
  • Úterní večerní mší svatou počínaje je začátek večerních bohoslužeb stanoven na 18.00 hod.
  • V pátek  kněz navštíví naše nemocné. Od 14.00 hod. na faře setkání dětí od prvního ročníku ZŠ výše. Děti od 1. ročníku ZŠ jsou srdečně vítány.
  • V 17.00 hod. na faře zkouška rytmické skupiny. Současné osazenstvo rytmické skupiny zve do svých řad nové hudebníky, zpěváky i zpěvačky. Spodní věk není rozhodující, musí ovšem umět číst.
  • V 17.00 začátek adorace před vystavenou NSO.
  • Na sobotu připadá vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Od 16.00 do 17.00 hod. možnost svátosti smíření. V 18.00 hod. začíná pobožnost na hřbitově. Od 1. do 8. listopadu je možné získat denně plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci po splnění těchto podmínek: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce, návštěva hřbitova a tam modlitba za zemřelé.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z minulé neděle, které byly určeny na podporu misií vynesly částku 22 100 Kč. Všem dárcům děkujeme.
  • Děkujeme obětavým mužům z Nových Dvorů a Přibyslavi za zhotovení obrubníku na faře.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

27.10. 2013

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA

Za farnost     

Za Marii a Josefa Konfrštovy a jejich rodiče       

STŘÍBRNÉ HORY

Za Magdalénu Krčálovou, 2 manžely, jejich rody a d. v oč.

 

Pondělí

 28.10. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Za živé i zemřelé členy rodin Močubovy, Holasovy, Theisovy, Biňovcovy a Medovy     

 

Úterý

29.10. 2013

 

18.00 hod.

 

Za rodiny Sobotkovy, Smažilovy a jejich příbuzné       

 

Středa

30.10. 2013

   

 

 7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

 

Svátek výročí posvěcení katedrály

Za Jaroslava Novotného, rodiče z obou stran, celý rod a sestru Jarmilu           

ČESKÁ JABLONNÁ      

 

Čtvrtek

31.10. 2013

 

18.00 hod.

 

 

Za dr. Kohouta, manželku a Blaženu Chlubnovou               

 

Pátek

1.11. 2013

  

 

8.00 hod.

18.00 hod.

 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Doporučený svátek

Za Jana a Marii Musilovy, rodiče a ten rod  

Za rod Dostálů a Dočekalů                      

 

 

Sobota

2.11. 2013

 

 

  7.00 hod.

17.00 hod.

 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Na úmysl papeže    

Za všechny věrné zemřelé        

 

 

Neděle

3.11. 2013

  

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Ludmilu Hockeovou, bratra Josefa, rodinu Hockeovu a Pohankovu      

Za rodiče Doležalovy, Pazourovy a Zdeňka Myslivce    

ŽIŽKOVO POLE a STŘÍBRNÉ HORY  

Za farnost   

0 comments

Odpovědět