[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 18.00 hod. v kostele poslední májová pobožnost.
 • Ve čtvrtek po mši sv. modlitba před NSO za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek odpadá návštěva nemocných. Ve 13.00 hod. příprava dětí k 1. svatému přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření. Na závěr mše sv. budou odměněni ministranti za svoji službu u oltáře. Na večerním setkání mládeže bude promítán jeden díl z cyklu EXIT 316.
 • V sobotu v 9.30 hod. pokračuje příprava na přijetí svátosti biřmování. V 11. 00 hod. v Chotěboři začíná vikariátní setkání mládeže s poznávacími hrami o svatých. Přihlásit se musíte dnes. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • V neděli po ranní mši svaté a po druhé mši svaté je možné na faře nahlásit intence na II. pololetí roku 2009.
 • V zákristii si můžete zakoupit brožůrku Připravujeme se na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. Cena činí 30 Kč.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na potřeby diecéze a bude odeslána.
  • Děkujeme varhaníkům a dalším organizátorům za uspořádání benefiční zábavy na opravu varhan.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  31. 5. 2009
  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Marii Syberovou, manžela, sourozence a ten rod
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí –
  1.6. 2009
  PAMÁTKA SV. JUSTINA,MUČEDNÍKA
  7.30 hod. Za Miloslava Kasala a duše v očistci
  Úterý –
  2.6. 2009
  18.30 hod. Za manžele Sobotkovy, rodiny Peřinovy, Cinkovy, Dajčovy a duše v očistci
  Středa –
  3.6..2009
  PAMÁTKA SV. KARLA LWANGYA DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
  7.30 hod.
  10.00 hod.
  14.00hod.
  18.30 hod.
  Za Františku a Antonína Pohlovy
  Pohřeb pana Jaromíra Augustina z Nových Dvorů
  Pohřeb paní Marie Štefanové v Žižkově Poli
  MŠE SVATÁ V OLEŠENCE NEBUDE
  Čtvrtek –
  4.6. 2009
  18.30 hod. Za Miloslava Kasala, syna, dceru, ten rod, rodinu Řezníčkovu
  Pátek –
  5.6. 2009
  PAMÁTKA SV. BONIFACE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
  10.00 hod.
  14.00 hod.
  18.30 hod.
  Pohřeb pana Havlíčka v Žižkově Poli
  Pohřeb pana Jaroslava Kunstára ve Stříbrných Horách
  Za Marii a Josefa Novotných, rodiče z obojí strany
  Sobota –
  6.6. 2009
  PAMÁTKA SV. NORBERTA, BISKUPA
  7.00 hod. Za Jana Rázla a rodiče
  Neděle –
  7.6. 2009
  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Antonína Doležala, rodiče, sestru a rod Novotných
  Za farnost
  ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět