[metaslider id=11715]

Ohlášky:

  • V pátek od 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.
  • Následně setkání dětí na faře.
  • Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu  v 12.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Roman Šebek a Kateřina Kroufková.
  • Od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kostele možnost soukromé adorace před vystavenou  NSO.
  • V neděli po ranní mši svaté i po druhé mši svaté na faře zápis intencí na II. pololetí roku 2015.
  • Děti, které se chtějí zúčastnit farního tábora, tak jak byl popsán ve Farním listě nebo je popsán na venkovní nástěnce, si mohou vyzvednout přihlášky v zákristii nebo na faře a vyplněné odevzdávat.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Dnešní sbírka  je určena na financování Národního eucharistického kongresu.
  • Děkujeme za dary ve výši 4000 Kč určené na potřeby farnosti.

Ohlášky (Slavnost Těla a Krve Páně) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_SLAVNOST_TELAAKRVE_PANE_2015

0 comments

Odpovědět