[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Od úterý je stanoven začátek večerních bohoslužeb na 18.00 hod.
  • Ve čtvrtek po večerní mši sv. jste zváni na faru na biblickou hodinu.
  • V pátek odpadá setkání dětí na faře. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. mše svatá.
  • Na neděli připadá slavnost všech svatých. V neděli 1.11. odpoledne a v pondělí 2.11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínkou je sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, modlitba Páně a vyznání víry.
  • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí lístečky na jména zemřelých, které vzpomeneme na památku všech věrných zemřelých. Vyplněné lístečky odevzdávejte v zákristii.
  • U bočního vchodu pod věží jsou vystaveny fotografie z biřmování, které si můžete objednat.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Sbírka na misie činila 29 102 Kč. všem dárcům zaplať Pán Bůh.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
25.10. 2009
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za farnost
Za Jana Rázla a ten rod
Za rodiče Kohoutovy, dceru Věru, syna Vladimíra, rodiče Zachovy a snachu
Pondělí
26.10. 2009
7.30 hod. Za Jaroslava Krejsku, rodiče a sourozence
Úterý
27.10. 2009
18.00 hod. Za rodinu Pazourovu, syna Josefa, rodinu Myslivcovu, syna Zdeňka a rodiče Doležalovy
Středa
28.10. 2009
SVÁTEK SVATÉHO ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
29.10. 2009
18.00 hod. Za Jana a Marii Pometlovy, syny Jana, Karla a celý rod
Pátek
30.10. 2009
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
18.00 hod. Za Jana a Františku Štefovy a rodiče z obojí strany
Sobota
31.10. 2009
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod.. Za rodinu Sobotkovu
Neděle
1.11. 2009
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rod Dostálů a Dočekalů
Za Františka Beneše a ten rod
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět