[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v  13.30 v kostele primiční mše svatá novokněze Tomáše Fialy. Sraz ministrantů a družiček v 13.00 hod. na faře. Prosím maminky, aby své dcery vypravily za družičky. Jménem primicianta vás všechny zvu na primiční mši svatou, se kterou jsou spojeny plnomocné odpustky a následně na pohoštění do farní stodoly. Velkým povzbuzením pro novokněze je, když věřící přijmou jeho pozvání.
  • Ve čtvrtek po mši svaté adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 14.00 setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a zároveň možnost přistoupit ke svátosti smíření. Od pátku do neděle se uskuteční festival Přibyslavské nocturno, na který vás srdečně zvou pořadatelé. Bližší informace získáte na plakátech.
  • Zájemci o diecézní stolní kalendář s tématem Roku víry si ho mohou zakoupit v zákristii. Cena kalendáře činí 60Kč.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Na příští neděli je schválena „dveřní“ sbírka, která je určena na pokrytí nákladů spojených s procesem blahořečení 14 františkánských mučedníků. Při odchodu z kostela j možné na tento účel přispět do připravených kasiček.
  • Děkujeme za pomoc při realizaci primiční mše svaté P. Tomáše Fialy.
  • Z primiční sbírky podpoříme novokněze.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

30.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

13.30 hod.

 

 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Rázlovy, syna a snachu  

BEZE MŠE SVATÉ

ŽIŽKOVO POLE – POUTNÍ MŠE SVATÁ   

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ P. TOMÁŠE FIALY

 

Pondělí

 1.10. 2012

     

  7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve

Za Annu a Jindřicha Vlčkovy

 

Úterý

2.10. 2012

 

  

18.30 hod.

 

Památka svatých andělů strážných  

Za rod Zábranů a duše v očistci

 

 

Středa

3.10. 2012

   

  7.30 hod.

14.00 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za P. Františka Krále

Pohřeb pana Františka Uhlíře   

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

4.10. 2012

  

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Františka z Assisi

Za rodiče Prchalovy, jejich děti a duše v očistci

 

 

Pátek

5.10. 2012

  

18.30 hod.

 

 

První pátek v měsíci  

Za Romana a Martina Smejkalovy a Vladimíra Zacha     

 

 

Sobota

6.10. 2012

  

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Anežku a Václava Hausvaterovy, jejich rodiče a ten rod

 

 

Neděle

7.10. 2012

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

 

11.00 hod.

 

 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Václava Henzla, rodiče a sourozence      

Na poděkování za 60 let života s prosbou o požehnání do dalších let   

ŽIŽKOVO POLE    

  

0 comments

Odpovědět