[metaslider id=11715]

Posadit se do křesla, před sebe talíř chlebíčků, zapnout televizi a u ní proklimbat k půlnoci. Takto v mnohých rodinách vypadá silvestrovský večer. Ne však v rodinách z naší farnosti. Tedy alespoň v těch, které přijaly pozvání otce Zdeňka ke společnému prožití silvestra na faře.

Od 16 hodin se v kostele konala bohoslužba na poděkování za uplynulý rok a s prosbou o požehnání do roku nového. Po ní se pak několik desítek farníků přesunulo na faru, aby společně prožili minimálně část silvestrovského večera.

Po slavnostním přípitku, který byl hned v úvodu večera, následovala volná zábava. V sále i na přilehlé chodbě se utvořilo nesčetné množství větších i menších skupinek, které si, za neustálého pobíhaní a dovádění dětí, povídaly o všem možném. Tyto diskusní kroužky narušila až krátce před devatenáctou hodinou první hra – Kompot – do které se však kromě dětí zapojilo z řad dospělých jen několik málo odvážlivců. Následovaly však další hry – Čokoláda, Evoluce, atd. – do kterých se postupně zapojili všichni přítomní. Mnozí během večera postupně odcházeli domů, ale i tak zůstalo nemalé množství těch, kteří vydrželi až do půlnoci.

Tako hezká akce svědčí o tom, že konec roku se nechá slavit i zábavněji, než jen doma u televize.