[metaslider id=11715]

PŘÍFARNÍ TÁBOR PRO DĚTI (10.-14. 7. 2023)
Kapacita přífarního tábora je naplněna, přihlašování je ukončeno.

FARNÍ TÁBOR PRO DĚTI
termín: 15.-21. 7. 2023
místo: Bohdalov
pro koho je tábor: děti z 3.-7. třídy
kontaktní osoby: Klára Ledvinková, Kristina Omesová
Ostatní informace v přihlášce ke stažení zde (prihlaska-farni-tabor-2023).
Počet účastníků je omezen na počet 28 dětí.

Umělecký kovář Petr Štáfl o křížové cestě, která je od soboty 11. března 2023 díky ochotníkům vztyčena na svém místě na cestě mezi Hesovem a Uhry.

Když mne oslovil Přibyslavský pan farář Pavel Sandtner, zda-li bych vytvořil návrh křížové cesty, která by vedla po polní cestě z vesnice Hesov ke kříži mezi vesnicemi Uhry a Dvorek, jenž jsem vykoval přibližně o rok dříve, byl jsem velmi nadšen, jelikož téma křížové cesty jsem si již dlouho přál zpracovat.
Jako velkou výzvu jsem vnímal i to, že jsem dostal naprosto volnou ruku ve výtvarném zpracování a nebyl jsem ničím omezen, což je pro výtvarníka to nejlepší, co může být. Během několika dní jsem nakreslil pár skic, plus jsem vykoval několik modelů pro lepší představu, z nichž jsme po vzájemné domluvě s panem farářem vybrali ten, který se realizoval.

foto Marie Pleslová
(první ze zastavení, které bylo na křížové cestě umístěno)