[metaslider id=11715]

Drazí farníci,

přinášíme Vám pastorační plán na rok 2012, který je nabytý mnoha interesantními akcemi, o čemž se ostatně můžete přesvědčit sami:

Leden
8. 1. Tříkrálová sbírka  
15. 1. Ekumenická bohoslužba v Přibyslavi (kostel Narození sv. Jana Křtitele)  
20. 1. Veřejné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti  
Únor  
únor až červen Příprava na první svaté přijímání  
24. 2. Křížová cesta žen  
26. 2. Křížová cesta   
Březen  
2. 3. Křížová cesta rodin  
4. 3. Křížová cesta  
9. 3. Křížová cesta mužů  
11. 3. Křížová cesta  
16. 3. Křížová cesta dětí  
17. 3. Duchovní obnova farnosti pod vedením P.Vladimíra Nováka  
18. 3. Křížová cesta rodičů za děti  
23. 3. Křížová cesta ministrantů  
24. 3. Jarní úklid kostela  
25. 3. Křížová cesta  
25. 3. – 1. 4. Týden modliteb za mládež  
30. 3. Křížová cesta mládeže  
31. 3. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové  
  Svátost smíření pro farnost  
Duben  
1. 4. Křížová cesta  
5. 4. Zelený čtvrtek – „Poslední večeře na faře“  
6. 4. Velký pátek – křížová cesta  
7. 4. Velikonoční vigilie  
14. 4. Velikonoční mše svatá  domě s pečovatelskou službou  
15. 4. Fotbalový turnaj pro žáky ZŠ  
21. 4. Diecézní setkání ministrantů v Chrudimi  
28. 4. Pouť ke svatému Vojtěchovi na Libici  
Květen  
1. 5. Brigáda  
6. – 12. 5. Farní pouť do střední Francie  
12. 5. Pěší výlet pro děti  
19. 5. Diecézní setkání dětí v Hradci Králové  
25. 5. Setkání všech žijících přibyslavských ministrantů  
26. 5. Májové putování k obrazu Panny Marie do Dvorku  
Červen  
1. 6. Noc kostelů  
2. 6. Setkání prvokomunikantů na faře  
10. 6. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)  
17. 6. První svaté přijímání dětí  
  Farní (dětské) odpoledne na faře  
24. 6. Přibyslavská pouť  
Červenec  
9. – 14. 7. Vodácký zájezd  
29. 7. – 5. 8. Farní dětský tábor v Havlíčkově Borové  
Srpen  
14. – 19. 8. Celostátní setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou  
18. 8. Mše sv. pro motorkáře  
19. 8. Diecézní pouť do Králík  
26. 8. Farní pouť ke svaté Anně do Pohledu  
31. 8. Mše svatá na začátek školního roku  
  Farní večer na začátek školního roku  
Září  
9. 9. Přibyslavské slavnosti – mše svatá na Bechyňově náměstí  
22. 9. Farní zájezd pro rodiny s dětmi do pražské ZOO  
Říjen  
5. – 7. 10. Přibyslavské Nocturno  
21. 10. Misijní neděle  
22. 10. Posvícení  
říjen Přednáška o misijním díle  
Listopad  
3. 11. Společné udílení svátosti pomazání nemocných  
4. 11. Diecézní pouť k Pražskému Jezulátku do Prahy  
Prosinec  
1. – 2. 12 Výstava betlémů na faře  
5. 12. Mikulášská mše svatá  
22. 12. Svátost smíření pro farnost  
  Adventní mše svatá v domě s pečovatelskou službou  
25. 12. Dětské vánoční představení  
26. 12. Zpívání koled za doprovodu varhan  
27. 12. Žehnání vína při mši svaté  
26. 12. Děkovná mše svatá a oslava konce roku na faře  

0 comments

Odpovědět