Pastorační plán 2023

leden

7. 1.

Tříkrálová sbírka

8. 1.

Tříkrálový koncert          

18.-25. 1.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

únor

10. 2.

Začátek přípravy dětí na 1. svaté přijímání

19. 2.

Ekumenická bohoslužba v Nížkově

22. 2.

Popeleční středa

24. 2.

Křížová cesta žen

26. 2.

Křížová cesta s knězem/akolytou za nemocné

březen

3. 3.

Křížová cesta rodin

4. 3.

Duchovní obnova (Mgr. A. Hatajová) 

5. 3.

Křížová cesta s knězem/akolytou za nová duchovní povolání

10. 3

Křížová cesta mužů

12. 3.

Křížová cesta s knězem/akolytou za nenarozené děti

17. 3.

Křížová cesta rodičů za děti

17.-18. 3.

24 hodin pro Pána

19. 3.

Křížová cesta s knězem/akolytou za mír ve světě

24. 3.

Křížová cesta dětí

26. 3.

Křížová cesta s knězem/akolytou za jednotu církve

31. 3.

Křížová cesta mládeže

duben

1. 4.

Svátost smíření pro farnost

2. 4.

Květná neděle
(žehnání křížové cesty Hesov-Uhry)

6. 4.

Zelený čtvrtek (bohoslužba 18.00
a následně poslední večeře na faře)

7. 4.

Velkopáteční obřady (15.00)

8. 4.

Velikonoční vigilie (20.00)

9. 4.

Zmrtvýchvstání Páně

16. 4.

Velikonoční koncert

22. 4.

Velikonoční mše svatá v DPS                                    

květen

1. 5.

Pouť na Hostýn

7. 5.

Pouť v Dolní Jablonné

13. 5.

Májová pobožnost ve Dvorku

27. 5.

Vigilie k Slavnosti Seslání Ducha svatého (20.00)

?

Úklid kostela

červen

2. 6.

Noc kostelů

4. 6.

První svaté přijímání (9.30)

Farní odpoledne na faře

11. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně (průvod městem)

18. 6.

Pouť v České Jablonné

24. 6.

Přibyslavská pouť (otevřený kostel a věž)

červenec

3.-9. 7.

Farní zájezd do Francie

9.-15. 7.

Vodácký zájezd

10.-14. 7.

Přífarní tábor

15.-22. 7.

Dětský tábor

23. 7.

Výročí vysvěcení kostela (1753) – farní pivo

srpen

13. 8.

Pouť v Nových Dvorech

27. 8.

Farní pouť ke sv. Anně do Pohledu

?

Motodění Přibyslav

září

2. 9.

Mše sv. v polích v Utíně

3. 9.

Pouť v Olešence

Žehnání školních pomůcek,
farní odpoledne

10. 9.

Přibyslavské slavnosti (mše sv. na náměstí)

22.-24. 9.

Přibyslavské Nocturno

24. 9.

Pouť ve Stříbrných Horách

říjen

1. 10.

Pouť v Žižkově Poli

20. 10.

Společné udílení svátosti pomazání nemocných během mše sv.

listopad

2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

8. 11.

Modlitba na hřbitově

25. 11.

Diecézní setkání mládeže

prosinec

2.-3. 12.

Výstava betlémů na faře                             

5. 12.

Mikulášská mše sv.

16. 12.

Svátost smíření pro farnost

18. 12.

Adventní koncert               

25. 12.

Jesličková pobožnost

26. 12.

Zpívání koled za doprovodu varhan

Otevřený kostel

31. 12.

Děkovná mše svatá na závěr roku

 

Pastorační plán na rok 2023 je k dispozici ke stažení zde (pdf).

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.