[metaslider id=11715]

2015-04-26_IMG_4213O neděli „dobrého pastýře“ dne 26. dubna 2015 se pamatovalo hlavně na děti. Pan farář se jim při kázání snažil předat hlavní myšlenku evangelia (Jan 10, 11-18), která zaznívá z textů: „Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a ony znají mne“.

Pan farář se společně s dětmi zamýšlel nad postavou pastýře – co všechno dělá a jak se stará o své ovečky. Děti nadšeně vyprávěly, jak jim vybírá dobré pastviny, chrání je před nebezpečím, zahání je v zimě do ovčína, pečuje o ně, když jsou nemocné, stará se o ně, zajišťuje jim vodu, potravu v létě i v zimě, stříhá je…

A co nám chce Pán Ježíš říci tím, že on sám se nazývá dobrým pastýřem? Vede nás a záleží mu na nás, chce naše dobro. Stejně tak chtějí naše dobro rodiče, učitelé ve škole, kněz ve farnosti a mnoho dalších…

Na konec se děti zamýšlely nad tím, co všechno jim může pomáhat, aby patřily do Ježíšova stáda. A co to je? Např. modlitba, čtení v Bibli, řídit se podle ní i ve svém životě, dále to jsou setkání v kostele, na náboženství, nebo třeba i setkání s přáteli. Hlavně – nechat se Ježíšem vést.

Poté pan farář vyzval děti, aby si představily, že jsou sami těmi pastýři. A co udělá dobrý pastýř pro zatoulanou ovečku? Okamžitě ji začne hledat – proto se i děti okamžitě rozeběhly, aby posbírali míčky, které měly představovat zaběhnuté ovečky.

Aby si děti připomněly myšlenku kázání ještě jednou doma, dostaly kartičku se zamyšlením nad událostmi z běžného života (zda jimi dělají Pánu Ježíši radost, nebo se od něj naopak vzdalují) a krátkou modlitbu.

A poslední slovo závěrem? Pán Ježíš nás má rád a stará se o nás. My se máme snažit patřit do jeho stáda.

Podle katecheze na www.kanan.cz
sepsala Marie Zrzavá

Další mše sv., kde bude kázání věnováno dětem, bude v neděli 24. května 2015 v 9:30 hod.

Fotogalerie

Foto: Marie Zrzavá

0 comments

Odpovědět