[metaslider id=11715]

Pastorační plán na měsíc ŘÍJEN 2016 zve na následující akce:

1. 10. Farní zájezd Náchodsko
2. 10. 10.45 schůzka pěveckého sboru;

Pouť Žižkovo Pole;

Sbírka na restaurování sochy Immaculaty

6. 10. 19.30 biblická hodina na faře
7. 10. 18.30 mše svatá s dětským kázáním;

19.30 setkání na faře s rodiči dětí jdoucích
k 1. sv. přijímání

8. 10. 10.00 setkání ministrantů na faře;

18.00-20.00 adorace před NSO v kostele

14. 10. Setkání PR a ER s misionářem
15. 10. Setkání s misionářem a odpolední pouť
do Želiva (13.00-19.00)
16. 10. Nedělní bohoslužby – příprava na misie
20. 10. 19.30 biblická hodina na faře
22. 10. 9.00 mše svatá v DPS;

Od 16.30 vikariátní setkání mládeže Přibyslav;

20.00 misijní most modlitby v kostele

23. 10. Misijní neděle

9.30 mše sv. s dětským kázáním; sbírka na misie; 16.30 P. Jan Linhart: promítání o Ekvádoru

24. 10. Setkání členů ER v Hradci Králové
 
Návštěvy nemocných
30. 9. P. Pavel město a vesnice; P. Antonín DPS a okolí
7. 10. P. Pavel město a vesnice; P. Antonín DPS a okolí
14. 10. P. Antonín DPS a okolí
21. 10. P. Pavel DPS; P. Antonín DPS a okolí
 
Poznámky k osobnímu diáři kněží
10.-14. 10. Studijně formační kurz pro práci s mládeží v Blansku (administrátor)
27. 10. Neformální setkání kněží na faře

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách. Aktivity v dalším měsíci pokračují podle pastoračního plánu.

...