[metaslider id=11715]

Pastorační plán na měsíc ZÁŘÍ 2016 zve na následující akce:

2. 9. Schůze pastorační a ekonomické rady farnosti na faře
3. 9. 18.00-20.00 adorace v kostele
4. 9. 9.30 nedělní mše svatá s kázáním pro děti – poděkování za prázdniny, žehnání školních pomůcek a program na farní zahradě;

Pouť v Olešence

11. 9. Přibyslavské slavnosti – 9.30 mše svatá na náměstí
17. 9. Diecézní pouť k Roku milosrdenství Králíky; diecézní setkání katechetů v Králíkách;

18.00 setkání mládeže na faře

18. 9. 15.30 odpolední káva na faře – Jaká byla dovolená
22. 9. Biblická hodina (po mši sv. na faře)
24. 9. 9.00 mše sv. v domě s pečovatelskou službou;

Odpoledne přibyslavské Nocturno

25. 9. Pouť ve Stříbrných Horách
1. 10. Farní zájezd Náchodsko
2. 10. Pouť v Žižkově Poli
10. 9. Setkání ministrantů
 
Návštěvy nemocných
2. 9. P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
9. 9. P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
16. 9. P. Pavel DPS a okolí
23. 9. P. Antonín DPS a okolí

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách. Aktivity v dalším měsíci pokračují podle pastoračního plánu.

...