[metaslider id=11715]

Pastorační plán na měsíc LEDEN 2016 nabízí tyto akce:

 • 8. 1. – Návštěva nemocných (P. Pavel město, P. Antonín DPS)
 • 9. 1. – Tříkrálová sbírka Charity ČR – o sbírcezáměr využití prostředků
 • 9.1. v 18:00 hod. – Tříkrálový koncert v kostele – pozvánka
 • 10. 1. v 15:00 hod. – Farní káva s hostem Petrem Galusem, Th.D., farářem ČCE, a jeho rodinou
 • 14. 1. v 19:00 hod. – Biblická hodina na faře
 • 16. 1. v 18:00 hod. – Setkání starší mládeže na faře
 • 18.-25. 1. – Týden modliteb za jednotu křesťanů
 • 23. 1. v 9:00 hod. – Mše svatá v domě s pečovatelskou službou
 • 23. 1. v 10:00 hod. – Setkání ministrantů
 • 23. 1. od 18:00 do 20:00 hod. – Adorace
 • 24. 1. v 17:00 hod. – Ekumenická bohoslužba v Sázavě
 • 28. 1. v 19:00 hod. – Biblická hodina na faře

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách. Aktivity v dalším měsíci pokračují podle pastoračního plánu.

Lednový farní list Římsa je k dispozici na tomto odkazu.

0 comments

Odpovědět