[metaslider id=11715]

V pátek 4. prosince 2015 se v budově Farního úřadu v Přibyslavi sešla Pastorační a Ekonomická rada farnosti.

Na začátek pozdravil všechny přítomné P. Pavel Sandtner a začal setkání modlitbou. Poté proběhlo připomenutí a zhodnocení hlavních událostí, které se konaly od září do listopadu:

 • Setkání ministrantů 19. 9.
 • Přibyslavské NOCTURNO
 • Zájezd do Kutné Hory
 • Eucharistický kongres v Brně
 • Misijní most modlitby
 • Misijní neděle a promítání P. Jana Linharta
 • Posvícení
 • Dušičky – pobožnost na hřbitově
 • Udílení svátosti nemocných
 • Výstava Betlémů na faře

Následně si přítomní „prošli a doladili“ události podle pastoračního plánu na prosinec. Vzhledem k tomu, že k dnešnímu datu už téměř všechny události proběhly, je o mnohých napsán článek či vložena fotogalerie…

 • 5. 12. – Mikuláš
 • 12. 12. – Potravinová sbírka do Azylového domu v Hamrech u Hlinska
 • 12. 12. – Mše sv. v Domě s pečovatelskou službou od 9:00
 • 19. 12. – Zpověď před Vánocemi od 13:30
 • 21. 12. – Vánoční koncert pod vedením Ondřeje Štefáčka
 • 23. 12. – Adorace 19:00 – 21:00
 • 24. 12. – Dětská půlnoční mše od 16:00, Půlnoční mše 24:00
 • 25. 12. – Jesličková pobožnost od 15:00
 • 26. 12. – Otevřen kostel od 16:30, Zpívání koled v kostele od 19:00
 • 27. 12. – Dopoledne obnova manželských slibů, po večerní mši svaté žehnání vína v kostele
 • 31. 12. – Mše svatá na zakončení roku od 16:00 – zakončení roku 2015 na faře
 • 9. 1. 2016 – Tříkrálová sbírka – Tříkrálový koncert

Dalším bodem programu byly „plánované investice“ – diskutovaly se opravy na kostele a restaurátorský záměr na některé sochy v kostele.

V diskuzi na závěr se zmínila např. dobrovolnicky udělaná vodovodní přípojka do sakristie, květnová farní pouť do Itálie, říjnové lidové misie ve farnosti, farní pouť do Slavkova při příležitosti roku Božího milosrdenství, adorace v kostele či putovní svatyňky Schönstattského hnutí.

Veřejné jednání Pastorační a Ekonomické rady farnosti se uskuteční dne 22. ledna 2016.

Podle zápisu zpracovala Marie Zrzavá

0 comments

Odpovědět