[metaslider id=11715]
2015-03_Matka-Vojtecha
Portrét Matky Vojtěchy

To jsou slova povzbuzení Matky Vojtěchy, která často říkávala. Měli jsme velkou příležitost se s touto výjimečnou ženou víry blížeji seznámit, protože jsme po celý březen hostili v našem farním kostele putovní výstavu s názvem „Matka Vojtěcha – služebnice Boží, statečný svědek víry“. Výstava byla zahájena v rámci postní duchovní obnovy pod vedením sester boromejek.

Jedná se o 14 panelů, jež zachycují „její život od roku 1914 do roku 1988 a přináší svědectví o tom, jak se z malého venkovského děvčátka stala velmi záhy milosrdná sestra sv. Karla Boromejského, výborná učitelka, ve válce ošetřovatelka zraněných, v období komunistického režimu pak vězeňkyně pro velezradu a nakonec generální představená sester, která umírá v pověsti svatosti. Zcela vydaná ve službě svému společenství, otevřená působení Ducha Svatého a s hlubokým církevním smýšlením vedla společenství k pokoncilní obnově. Byla oporou a posilou lidem, s nimiž se setkávala, spoluvězeňkyním a také mnoha kněžím.“ Tolik z úvodního panelu výstavy.

Autorkou výstavy je S.M. Remigie Češíková SCB a záštitu nad výstavou převzala Česká biskupská konference a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Jak autorka uvádí, cílem výstavy není podrobný historický popis života Matky Vojtěchy, ale spíše povzbuzení k hledání pravdy, spravedlnosti a lásky. Kdo by se však chtěl dozvědět ještě více o jejím životě, kanonizačním procesu nebo hledal celou výstavu on-line či další publikace, je vše k dispozici na stránkách: www.boromejky.cz/matkavojtecha.

Také březnový Farní list nám nabízí stručný životopis a její příklad k následování, jak ho viděl kardinál František Tomášek nebo současný papež František.

Marie Zrzavá

Fotogalerie

Foto: Jan Zrzavý

1 comment

Odpovědět