Duchovní správa

P. Mgr. Pavel Sandtner, administrátor farnosti
P. Mgr. Ing. Zdeněk Sedlák, výpomocný duchovní pro farnost Přibyslav a administrátor v Nížkově

Kontakt